Krajskému školství by mohly pomoci dva mezinárodní projekty

ZLÍNSKÝ KRAJ - Zlínský kraj se aktivně zapojil do dvou nových mezinárodních projektů ve školství. Jeden má za cíl zvýšit úroveň a atraktivitu odborného vzdělávání, druhý se zase snaží snížit počet žáků, kteří předčasně odcházejí ze škol z důvodu špatného výběru oboru studia, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí krajského úřadu Renata Janečková.

„Oba projekty jsou primárně zaměřeny na střední a vyšší odborné školy. Pokud budou podpořeny v rámci programu Erasmus+, financovány budou plně z evropských peněz,“ informoval radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.

První z projektů nazvaný Improvement of STEM Education for Competitive Europe je zacílen na zvýšení úrovně a atraktivity odborného vzdělávání. Prostřednictvím projektových setkávání bude jeho účastníkům umožněna výměna informací, zkušeností a příkladů dobré praxe v zásadních oblastech projektu. Těmi budou spolupráce se zaměstnavateli, a to od zajištění odborného výcviku pro žáky, přes využití zaměstnanců podniků k propagaci vybraných oborů ve školách (tzv. STEM ambasadorů), až po zavedení prvků duálního vzdělávání, založeného na propojení škol a firem. Pozornost bude soustředěna také na efektivní aktivity, které zvýší zájem mladých lidí (zvláště pak dívek) o studium přírodovědných a technických oborů nebo matematiky. Zlínský kraj je přímo předkladatelem projektu, dalšími partnery jsou například Trenčianský samosprávný kraj nebo akademické a školní instituce z Velké Británie, Irska, Turecka, a Kypru.

Druhý projekt se jmenuje The School Improvement Partnership Project. Jeho cílem je snížení počtu žáků, kteří odcházejí předčasně ze vzdělávání z důvodu špatného výběru oboru studia. Prostřednictvím projektových setkání a certifikovaných školicích aktivit projekt umožní zejména vývoj nástroje Grade Predictor, který na základě analýzy studijních výsledků žáků v prvním ročníku středoškolského studia dokáže odhalit jejich slabá místa (např. nedostatek vědomostí pro úspěšné zvládnutí středoškolské matematiky) a zároveň nabídne pedagogům škálu vhodných intervencí (např. cílené poradenství, doučování), které mohou u žáků zabránit předčasnému ukončení studia. Součástí projektu bude také vytvoření metodik a proškolení týmu pedagogů k použití tohoto nástroje a zároveň otestování nástroje a následné vytvoření jeho finální verze, kterou si každá zapojená země upraví tak, aby zohledňovala specifika jejího vzdělávacího systému. Kromě Zlínského kraje jsou do projektu zapojeny také odborné školy a instituce z Irska, Finska, Španělska a Turecka.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x