V Brodě pokračuje regenerace sídliště Pod Vinohrady

UHERSKÝ BROD – Nová etapa Programu regenerace sídliště Pod Vinohrady byla jednohlasně schválena na posledním jednání zastupitelstva města. Tento strategický dokument je součástí žádosti města Uherský Brod o finanční podporu z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj, informovala server Zlin.cz mluvčí brodské radnice Elen Sladká.

Sídliště Pod Vinohrady bylo od roku 2007 obnovováno v rámci regenerace panelových sídlišť, proběhlo zde celkem pět etap regenerace. Poslední etapa panelové části byla ukončena v roce 2014.

Později došlo k úpravě dotačního titulu a bylo možné žádat podporu i na nepanelové domy. Pro podání žádosti na rok 2018 je zpracován nový strategický dokument Program regenerace starého sídliště Pod Vinohrady, I. etapa 2018. Nyní se tedy jedná o část sídliště s bytovými domy postavenými nepanelovou technologií.

„Regenerace takzvaného starého sídliště, které plynule navazuje na panelovou část, byla rozdělena do dvou etap tak, aby v každé etapě bylo požadovaných minimálně 150 bytových jednotek. Vymezená plocha zahrnuje 34 bytových domů se 452 bytovými jednotkami,“ uvedla Sladká.

Podle programu předpokládáme pro rok 2018 rekonstrukci a budování nových parkovacích míst, rekonstrukci komunikace Okružní jih a regeneraci veřejné zeleně na ulici Močidla. Nedílnou součástí programu jsou opravy chodníků, schodišť, odpočinkových ploch, výstavba nebo rekonstrukce stanovišť odpadů a veřejného osvětlení a úprava jednoho dětského hřiště.

 

--> --> --> --> -->