Kraj chce podpořit odlehčovací služby

ZLÍNSKÝ KRAJ - Rada Zlínského kraje doporučuje Zastupitelstvu schválit poskytnutí finanční podpory v celkové výši téměř 15 milionů korun pro sedm organizací, které budou v příštím roce poskytovat odlehčovací služby na území regionu. Serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová.

„Prioritou Zlínského kraje je podporovat ambulantní a terénní služby, které umožňují lidem závislým na určité formě pomoci zůstat v přirozeném prostředí. Proto na základě potřeb území, které vzešly z podnětů měst a obcí, od poskytovatelů sociálních služeb i od samotných klientů, zpracoval Odbor sociálních věcí krajského úřadu Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu kraje k zajištění odlehčovacích služeb na svém území pro rok 2019 a 2020. Na toto období máme v rozpočtu navrženu částku celkem 50 milionů korun, respektive 25 milionů na každý rok,“ upřesnila radní Michaela Blahová, zodpovědná za sociální záležitosti, rodinnou politiku a neziskový sektor.

V návaznosti na Program odlehčovací služby pro rok 2019 a 2020 byla zveřejněna výzva k podání žádostí o finanční podporu. Zareagovalo na ni devět poskytovatelů. K finanční podpoře pro rok 2019 je nyní navrženo 10 sociálních služeb zajišťovaných sedmi poskytovateli, těmi jsou: Hvězda Zlín, Decent Hulín, Diakonie ČCE – Valašské Meziříčí, Diakonie ČCE Vsetín, Charita Valašské Meziříčí, Oblastní Charita Uherské Hradiště a Oblastní Charita Uherský Brod.

Finanční podpora jim bude poskytnuta za předpokladu, že Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 17. prosince schválí rozpočet kraje na rok 2019.

Radní také rozhodli projednat později finanční podporu pro dvě služby dalších dvou poskytovatelů, kteří byli mezi žadateli o dotaci. V prvním případě se jedná o PAHOP, Zdravotní ústav paliativní a hospicové péče, který nedodal potřebné podklady a byl vyzván k jejich doplnění. Po dodání pak bude rozhodnuto, zda bude poskytovatel navržen k finanční podpoře pro rok 2019. Ve druhém případě, se jedná o Sociální služby města Kroměříže, o jejichž podpoře bude Zastupitelstvo Zlínského kraje rozhodovat až v dubnu, neboť služba má být poskytována až od jara příštího roku.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x