Sulimovem se už řidiči projedou po kvalitní silnici

SULIMOV - V Sulimově na Kroměřížsku byla dokončena rekonstrukce průtahu obcí. Serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) uvedl Vojtěch Cekota.

Stavební akce za 23 milionů korun byla zahájena již v létě 2017. Obec získala 1 250 metrů kvalitní vozovky, která odpovídá současným technickým normám.

„Předmětem díla byla rekonstrukce silnice III/36741 v průjezdním úseku obce Sulimov v délce 1 250 metrů včetně vybudování zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, zárubní zdi v délce cca 323 metrů a dešťové kanalizace podél této zárubní zdi,“ upřesnil Cekota.

Rekonstrukce spočívala v odstranění celé konstrukce původní silnice a vybudování nové. Začátek úseku leží asi 55 metrů před začátkem obce Sulimov, konec se nachází v prostoru křižovatky silnic III/36741 a III/36735, tedy na začátku obce Vrbka. Řešená stavba tvoří nový průjezdní úsek obcí Sulimov.

Šířka mezi betonovými obrubami byla sjednocena na 6,5 metru s normovým rozšířením ve směrových obloucích. Zastávkové pruhy linkové osobní dopravy mají kryt z dlažební kostky. Odvodnění komunikace bylo řešeno pomocí podélných a příčných sklonů povrchu komunikace do odvodňovací betonové přídlažby podél obrub se zaústěním do dešťových vpustí, které jsou napojeny kanalizačními přípojkami do nově vybudované kanalizace. Zárubní zeď byla založena na vrtaných pilotách o délkách 4 a 6 metrů. Bylo osazeno nového trvalé svislé dopravní značení.

Obec zároveň nechala na své náklady zrekonstruovat chodníky, položit veškeré betonové obruby podél silnice, upravit terén za obrubou, vybudovat nástupiště autobusových zastávek a upravit připojení místních komunikací, sjezdů a nájezdů.

Konečná cena za tuto zakázku činí 23,105 milionu korun včetně DPH. Stavba byla financována plně z prostředků Zlínského kraje prostřednictvím ŘSZK.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x