Pramen Ottovka je opět v provozu

LUHAČOVICE - Jeden z nejznámějších luhačovických pramenů Ottovka je od začátku prosince opět zpřístupněn a slouží veřejnosti. Pramen byl až na výjimky uzavřen od července roku 2015. Důvodem byly výsledky mikrobiologických analýz, které neodpovídaly platné vyhlášce. Na základě několika posledních provedených rozborů je v současné době minerální voda mikrobiologicky plně vyhovující. Hosté a návštěvníci tak znovu mohou bez omezení využívat oblíbený luhačovický pramen.

Ottovka patří mezi povrchové zdroje a je jímána z mělké studny, a tak přirozeně zachycuje i nečistoty z okolí, na což má vliv i přetrvávající sucho. V dřívějších letech srážky pomáhaly nečistoty odplavovat.

Akciová společnost Lázně Luhačovice pro zajištění současného stavu musela v průběhu letošního roku realizovat řadu opatření. Přímo u studny, ze které je voda jímána, byla instalována UV lampa, která nepřetržitě zajištuje nechemickou dezinfekci vyvěrající vody. UV záření spolehlivě ničí případné bakterie, které by se mohly do zdroje dostat. Technologie dezinfekce vody UV zářením nevytváří žádné škodlivé vedlejší produkty a neovlivňuje chuť ani kvalitu vody. Využití tohoto způsobu úpravy minerální vody je plně v souladu s požadavky Českého inspektorátu lázní a zřídel pod Ministerstvem zdravotnictví ČR. Dále byla velká část svahu za altánem Ottovky, kde se nachází studna, vyčištěna od křoví, větví a náletů rostlin. Místo se prosvětlilo, a navíc zde bylo instalováno také veřejné osvětlení. Preventivně se tak zamezí zdržování osob, které by mohly ohrozit kvalitu vody. Vyloučit nelze ani vliv pramene Viola, který se nachází několik desítek metrů ve svahu nad Ottovkou. Jedno opatření se proto týkalo i případného vlivu tohoto nedávno navrtaného pramene. Přebytečná voda odtékající z pramene Viola byla svedena povrchovým potrubím mimo Ottovku, aby nedocházelo k případnému ovlivnění její kvality.

Pro hosty a pacienty akciové společnosti Lázně Luhačovice nebyla lázeňská léčba založená na využívání přírodního léčivého zdroje v žádném případě nijak omezena, protože bylo vždy k dispozici dostatečné množství minerální vody z ostatních pramenů. Ottovka se svým charakteristickým altánem vždy byla vnímána  jako symbol Luhačovic, a proto vždy tolik záleželo na jejím opětovném zprovoznění.

Lázně Luhačovice, a.s., důsledně a pravidelně monitorují kvalitu všech 10 přírodních léčivých zdrojů, které na území Luhačovic spravují. Vlastníkem veškerých přírodních léčivých pramenů je stát.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x