Část městských hradeb v Uherském Hradišti se dočkala obnovy

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Město Uherské Hradiště odhalilo úsek starobylých městských hradeb mezi ulicemi Hradební a Kollárova. Významný doklad historie opevnění města, který přímo navazuje na přilehlý bastion, je nyní přístupný veřejnosti, která na místě může vidět také část překvapivé podoby původního zdiva vodního příkopu, které bylo nalezeno pod úrovní terénu, server Zlin.cz o tom informoval mluvčí města Jan Pášma.

Obnova pozůstatků městského opevnění za Klubem kultury byla původně připravována jen v rozsahu opravy stávajícího hradebního zdiva, které vystupuje nad terén. Pro potřeby stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění hradebního zdiva byly po obou stranách stavby vykopány sondy.

V hloubce 1,2 – 1,5 metru pod terénem, v místě provedeného sondážního výkopu, bylo překvapivě obnaženo hradební zdivo z přesných obrovských kamenných bloků ve čtyřech vrstvách, které pokračovalo až do hloubky asi 3,5 metru.

„To, že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto precizní podobu, se až do doby nálezu vůbec nevědělo. Nález, tedy s největší pravděpodobností zdivo vodního příkopu, je po opravách veřejnosti prezentován vytvořením zahloubení ze strany dvora Kollárovy ulice,“ upřesnil starosta města Stanislav Blaha.

Při stavebních úpravách byla odstraněna novodobá cihlová nadezdívka, která byla na barokních hradbách postavena zřejmě v době, kdy na místě současného Klubu kultury stával městský pivovar. Město nechalo ošetřit původní kameny, některé dožité byly vyměněny. Práce dále zahrnovaly úpravy dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zpevněných ploch.

Obnova této části městských hradeb začala letos v dubnu a trvala až do listopadu. Úpravy přišly na 7,9 milionu korun, z toho 1,75 milionu korun pokryje příspěvek z ministerstva kultury.

Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána, a to v roce 2010.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x