Zlínský kraj bude příští rok hospodařit s rozpočtem skoro 12 miliard

ZLÍNSKÝ KRAJ – S rozpočtem skoro 12 miliard korun bude příští rok hospodařit Zlínský kraj. Investice budou kolem 1,5 miliardy korun, řekla serveru Zlin.cz mluvčí kraje Adéla Kousalová.

Rozpočet je sestavený jako vyrovnaný. Příjmy i výdaje budou 11,971 miliardy korun. „Chceme dodržet zásadu vyrovnaného rozpočtu v období ekonomického růstu. Díky tomu se nám podaří dosáhnout efektivního a vyváženého hospodaření i klesající zadluženosti Zlínského kraje,“ uvedl náměstek hejtmana Jiří Sukop.

Podle něj kraj nepočítá s čerpáním žádného úvěru. „Naopak plánujeme splatit jistiny úvěrů poskytnutých Evropskou investiční bankou ve výši 142 milionů korun,“ doplnil Sukop, který je zodpovědný za oblast financí, rozpočtu a majetku.

Ve srovnání s rokem 2018 se celkové příjmy navýší skoro o 1,4 miliardy korun. Zhruba ze dvou třetin jde o přijaté transfery a z jedné třetiny o vlastní příjmy. „U vlastních příjmů předpokládáme vyšší plnění zejména u sdílených daní a splátek návratných finančních výpomocí, které jsme poskytli příspěvkovým organizacím v rámci Fondu Zlínského kraje, a to v důsledku proplácení dotací u projektů financovaných z Evropské unie,“ řekla Kousalová.

V oblasti dotačních příjmů kraj zohlednil deklarovaný nárůst u dotací ze státního rozpočtu, zejména pak na přímé vzdělávací výdaje, poskytování sociálních služeb a financování akcí v oblasti silničního hospodářství.

Ve srovnání s rokem 2018 došlo k navýšení výdajů o 919 milionů korun. Největší objem výdajů spadá do oblasti neinvestičních transferů. „Jsou to zejména dotace na přímé výdaje na vzdělávání ve výši šesti miliard korun, což souvisí s očekávaným navýšením platů ve školství. Další významnou položkou ve výdajích je dotace pro poskytovatele sociálních služeb, kde je více než miliarda,“ vyjmenovala Kousalová.

V oblasti dopravy se zvýšily výdaje na dopravní obslužnost, což se projeví koncem roku 2019 v souvislosti s plánovanými významnými změnami ve veřejné dopravě Zlínského kraje. „Další posílení výdajů z vlastních zdrojů je zaměřené na dotační programy vyhlašované krajem, a to především v oblasti podpory obnovy venkova a mládeže a sportu. Opětovně jsme vypsali program na podporu filmové tvorby,“ informovala Kousalová.

Investice budou v celkové výši 1,5 miliardy korun. „Budou to jak nové investiční akce, tak i rekonstrukce stávajících zařízení ve školství, zdravotnictví, kultuře, sociální oblasti a dopravě,“ dodala mluvčí.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x