Opatrně s pyrotechnikou, vzkazují radnice a strážníci

ZLÍN – Opatrně se zábavní pyrotechnikou, vzkazují radnice a Městská policie. Přestože její odpalování k oslavám příchodu nového roku patří, musí se při manipulací s ní myslet především na zdraví a také na to, aby nedošlo k poškození majetku, zejména v souvislosti s možnými požáry, připomněl veřejnosti mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

„Prosíme občany, aby byli uvážliví. Oslavy za použití pyrotechniky mohou snadno skončit nepříjemností. Je potřeba myslet také na spoluobčany, kterým často hlučná pyrotechnika vadí. Což bezezbytku platí i o zvířata,“ sdělil Zdeněk Dvořák, mluvčí zlínského magistrátu.

Základní povinnosti při manipulaci s pyrotechnikou přesně stanovuje i § 17 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění. V něm se mimo jiné uvádí, že je nutné si počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, že je nutné dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností. Zákon také specifikuje pokuty za přestupky s ním související, které mohou dosáhnout až výše 25 000 Kč.

V souvislosti s používáním zábavní pyrotechniky připravuje město Zlín obecně závaznou vyhlášku. Ke schválení bude připravena v roce 2019.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x