Vsetínští radní se rozhodli zkrátit lidem dobu nájmu

VSETÍN - Uzavření nových nájemních smluv, přidělení bytů a zkrácení doby nájmu projednávali radní na svém zasedání. Dvanácti nájemníkům byla doba nájmu zkrácena pouze na tři měsíce, informovala server Zlin.cz mluvčí vsetínské radnice Alexandra Buršíková.

Město Vsetín má více než 530 obecních bytů, z toho je téměř 260 bytů v domech se zvláštním určením, které využívají především senioři. Způsoby přidělování bytů jsou realizovaná dle pravidel schválených Radou města Vsetína. Běžně je schválen nájem na jeden rok, pokud ale nastane problém s prodlením nájmu či poškozením bytu zkrátí se doba nájmů na 6 nebo na 3 měsíce s podmínkou úhrady a opravy bytu. Pokud tato podmínka není splněna, město vystěhuje nájemce z bytu z důvodu neplnění závazků, jež jsou ve smlouvě.

„Rada města měla připraveno ke schválení pětatřicet nájemních smluv u pětatřiceti žadatelů. Třiadvaceti žadatelům schválili radní prodloužení doby nájmu o šest měsíců a dvanácti byla zkrácena pouze na tři měsíce. Podmínkou pro uzavření nové nájemní smlouvy je, aby do uplynutí té stávající své závazky vůči městu splnili a uvedli byty do odpovídajícího stavu,“ uvedla místostarostka Simona Hlaváčová

Prodlužování nájmů na kratší dobu je sice pro radnici administrativně náročnější, ale z hlediska dopadů na chování nájemníků efektivnější. (šedě označené je již v 1. odstavci – tohle bych vypustila) Těmito opatřeními se radnice snaží chránit svůj majetek a snižovat dluh na nájmu.

V současné době dluží městu na nájmu 83 nájemníků, kteří dluží částku ve výši 326 241 tisíc korun.

„Většina těchto dlužníků má uzavřen na svůj dluh splátkový kalendář, jiní dluží například jen poslední nájem či poplatek za služby. Současný systém neumožňuje, aby dluhy rostly u jednotlivých nájemníků do desetitisícových částek, jako tomu bylo v minulosti,“ řekla vedoucí odboru sociálních věcí Anna Blechová.

Radní též rozhodli o přidělení dvou startovacích bytů, které jsou přidělovány v režimu Zásad pro pronajímání startovacích bytů na dobu jednoho roku s možností prodloužení doby trvání nájemního vztahu na dobu maximálně pěti let.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x