Pro letošní rok počítá Zlín s přebytkovým rozpočtem

ZLÍN - Pro letošní rok má Zlín přebytkový rozpočet. Celkové příjmy krajského města by měly dosáhnout výše 1 581 284 000 korun, zatímco výdaje 1 576 484 000 korun, serveru Zlin.cz to uvedl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

Nejvýznamnějšími příjmovými položkami jsou daňové příjmy. Konkrétně se jedná o podíl z celostátního hrubého výnosu daně, a to daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů (město očekává v roce 2019 příjem 285 milionů korun), daně z příjmu právnických osob (očekávání ve výši 230 milionů korun) a daně z přidané hodnoty (očekávání ve výši 553 milionů korun).

V rámci nedaňových příjmů jsou významnou položkou příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí – pronájmy bytů, nebytových prostor, nájmy movitého a nemovitého majetku (očekávání ve výši 114 milionů korun).

Z hlediska výše výdajů budou i v roce 2019 tou nejvýznamnější částkou ty provozní. „Asi 150 milionů korun město pošle Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice jako kompenzaci za služby ve veřejné přepravě cestujících. Do této částky je již započítána i úhrada tzv. junior pasů, které výrazným způsobem zpřístupňují MHD pro zlínské školáky. Více než 60 milionů korun tvoří v rozpočtu Zlína provozní příspěvky do 22 mateřských a 13 základních škol. Činnost městské policie si vyžádá z rozpočtu částku 79 a půl milionu korun,“ upřesnil Dvořák.

Další příklady provozních výdajů:

V oblasti kultury – provozní příspěvek pro Městské divadlo Zlín – 49,5 milionu korun, neinvestiční dotace pro Filharmonii Bohuslava Martinů ve výši 26 milionů korun.

V oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti – dotace společnosti STEZA Zlín ve výši 25,5 milionu korun, neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností mládežnických družstev, provoz tělovýchovných zařízení – celkem ve výši asi 57 milionů korun.

V oblasti bydlení, služeb a územního rozvoje – správa bytového fondu – bytové hospodářství cca 88 milionů korun, veřejné osvětlení 31,25 milionu korun, správa a údržba veřejných pohřebišť 13 milionů korun.

V oblasti životního prostředí – sběr a svoz komunálních odpadů – asi 25,5 milionu korun, provozní příspěvek pro Zoo a zámek Zlín – Lešná ve výši přibližně 22,5 milionu korun, Technické služby Zlín – dotace na třídírnu odpadů a provoz sběrných dvorů a mobilní svozy ve výši 20 milionů korun.

V oblasti územní samospráva a státní správa – činnost místní správy – provoz úřadu (mzdy, energie, údržba administrativních budov, kanceláří místních částí, projekty informačních technologií) ve výši 287,5 milionu korun.

Rozpočet města počítá pro rok 2019 i s rozsáhlými investicemi. Pro oblast dopravy je učená částka přesahující 101,5 milionu korun. Ta umožní například zahájit práce na rekonstrukci prostoru na tř. 2. května, rozpočet počítá s částkou ve výši téměř 20 milionů korun (celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši cca 38 milionů korun), vybudováním cyklostezky v ulici Výletní a Tyršově nábřeží (částka v rozpočtu asi 31,5 milionu korun, celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši kolem 50 milionů korun, v roce 2018 byly již zahájeny přípravné práce), nebo opravu komunikace v ulici Středová spojenou s vybudováním stezky pro cyklisty (cca 15,5 milionu korun, celkový finanční rámec akce se pohybuje ve výši asi 25 milionů korun, v roce 2018 již byla zahájena realizace akce).

Druhým rokem bude pokračovat projekt Tvoříme Zlín, díky kterému mohou občané navrhovat proměny veřejného prostoru. V rozpočtu je na něj vyčleněná částka pět milionů korun. Na investice do místních částí je v rozpočtu vyčleněno 25 milionů korun jako v předchozích letech.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x