Obce dostaly z kraje instrukce, jak pomáhat v sociální oblasti

ZLÍN - Krajský úřad Zlínského kraje uspořádal pro starosty a pracovníky obecních úřadů poradu o poskytování sociálních služeb a vůbec o možnostech pomoci v sociálních otázkách na úrovni obcí. Server Zlin.cz o tom informovala pracovnice hejtmanství Helena Mráčková.

Jednání zahájila radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti Michaela Blahová, která řekla, že sociální práce je důležitou součástí života v obcích, i tehdy, když tam není pro tuto problematiku přímo vyčleněn určitý pracovník.

„Právě přímo v obcích se zachytávají potřeby rodin včetně potřeb dětí nebo seniorů. Proto je nezbytné, aby pracovníci obecních úřadů měli k dispozici informace, se kterými mohou dále pracovat a předávat je občanům. Lidé totiž mnohdy neví, na koho se můžou v systému sociálních služeb a poradenství obrátit, a tak je dobré, aby na obecních úřadech tuto základní informaci a radu získali,“ uvedla radní Michaela Blahová.

Sociální odbor Krajského úřadu Zlínského kraje vytvořil pro tyto účely leták POMOC V PÉČI O SVÉ BLÍZKÉ, který nabízí jednoduchý návod s odkazy na další instituce a zdroje informací, aby starostové nebo zaměstnanci obecních úřadů dokázali nasměrovat na adresnou pomoc člověka, který se ocitl v nepříznivé situaci.

„Někdy mají lidé mylnou představu, že jediná sociální služba, která přichází v úvahu, je pobytové zařízení typu Domova pro seniory, ale to je až ta nejzazší možnost. Existuje totiž široká nabídka jiných služeb, které jim můžou usnadnit situaci, aniž by museli volit pobytovou službu. Stejně tak je v nabídce široká škála pomoci pro rodiny s dětmi. A pokud v některých obcích konkrétní služby chybějí, je i toto způsob, jak obce aktivně vtáhnout do komunitního plánování, jehož cílem je rozprostřít sociální služby v regionu tak, aby je lidé mohli využívat i na venkově a v odlehlejších částech území,“ řekla radní Michaela Blahová.

Během porady se diskutovalo i o tématech, jako je veřejné opatrovnictví, kompetence obecních úřadů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, zvláštní příjemci dávek důchodového pojištění, neregistrované sociální služby a podobně. Na závěr byl jako příklad dobré praxe představen vznik chráněného bydlení v Boršicích.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x