Kraj chce posílit terénní sociální služby

ZLÍNSKÝ KRAJ – Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro období let 2020-2022 projednali krajští radní a doporučili jej schválit krajskému zastupitelstvu. Plán je zaměřen zejména na pokrytí regionu dostatečnou kapacitou terénních služeb – pečovatelských, odlehčovacích i asistenčních – které budou schopny reagovat na potřeby klientů tak, aby mohli v maximální možné míře zůstat doma, informoval server Zlin.cz Jan Vandík z krajského úřadu.

„Kromě dokončení procesu transformace pobytových služeb ústavního charakteru na služby typu chráněného bydlení klademe ve střednědobém plánu velký důraz také na rozšíření pečovatelských služeb nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Snažíme se také kombinovat terénní služby s nabídkou služeb ambulantních, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb a podobně,“ uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Střednědobý plán zpracoval odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje. Na jeho přípravě se podíleli také zástupci obcí, poskytovatelé sociálních služeb, odborníci ze sociální oblasti i další zainteresované subjekty. Návrh plánu byl zveřejněn na úřední desce Zlínského kraje a prošel připomínkovým řízením.

Radní zároveň doporučili zastupitelům schválit aktualizovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, který obsahuje základní síť sociálních služeb Zlínského kraje a zásobník rozvojových záměrů. Aktualizace mimo jiné zohledňuje navýšení platových tarifů u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o sedm procent od 1. ledna 2019.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x