V Kroměříži loni přibylo podnikatelů

KROMĚŘÍŽ - Ve správním obvodu Obecního živnostenského úřadu v Kroměříži v loňském roce přibylo podnikatelů. Serveru Zlin.cz to oznámil mluvčí města Jan Vondrášek.

K 31. prosinci 2018 evidoval úřad 12 170 podnikatelů. „Z toho bylo 10 174 fyzických osob, 160 fyzických osob ze zahraničí, 1 826 právnických osob (firem) a deset zahraničních právnických osob,“ uvedl vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad Miroslav Ševčík. Ke konci roku 2017 odbor evidoval 12 135 subjektů, z toho 1 793 právnických osob.

Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni občané Ukrajiny, Vietnamu a Slovenska, méně pak z Chorvatska, Itálie či Polska. Podle Ševčíka je potěšující, že přibývá nových podnikatelů. „Loni bylo evidováno 346 nových subjektů, zatímco v roce 2017 jich bylo 330, v roce 2016 jsme jich evidovali 271 a v roce 2015 celkem 296,“ poznamenal Ševčík.

Ke konci minulého roku úřad evidoval celkem 18 782 živností. Číslo je vyšší, než je počet podnikatelů, neboť jeden podnikatel může mít více živností. Nejvíce bylo živností volných (9 898), dále 5 903 živností řemeslných, 1 549 živností vázaných a 1 432 živností koncesovaných. „Ve srovnání s koncem roku 2017, kdy bylo evidováno 18 582 živností, je výsledná bilance mírně vyšší,“ dodal Ševčík.

Živnostenský úřad eviduje i podnikatele v zemědělství. Těch bylo k počátku roku 2019 evidováno celkem 373, z toho je 304 fyzických a 69 právnických osob. Vzhledem ke specifickým podmínkám podnikání v zemědělství je tento stav již několik let téměř stabilní a meziročně se liší pouze v jednotkách případů.

Živnostenský úřad loni kontroloval 285 podnikatelů, z toho 230 fyzických a 55 právnických osob. „Zjištěno bylo 52 případů (42 u fyzických a deset u právnických osob), kdy došlo k porušení živnostenského zákona zejména v oblasti neplnění oznamovacích povinností, nedostatečného označení provozoven a podobně. Zjištěná porušení tedy spadala především do méně závažné administrativní oblasti,“ přiblížil vedoucí živnostenského úřadu.

Uložené sankce loni dosáhly celkové výše pouze 25 000 korun. Tato částka se odvíjí od skutečnosti, že většina případů porušení zákona byla při zjištění již promlčena a nebyla tudíž sankcionována. Naproti tomu v případě kontroly plnění povinností podle zákona o ochraně spotřebitele nebyly zjištěny nedostatky. „Na základě těchto výsledků lze s potěšením konstatovat, že podnikatelská veřejnost v našem správním obvodu se chová zodpovědně a ke spotřebitelům přistupuje slušně,“ mínil Ševčík.

Živnostenský úřad přesto pro občany již řadu let ve svých prostorách zajišťuje bezplatnou spotřebitelskou poradnu. Pokud se některý spotřebitel cítí poškozen, může si přijít pro radu vždy druhou středu v měsíci od 13.00 do 17.00 hodin. V minulosti bylo zaznamenáváno nejvíce spotřebitelských stížností spojených s předváděcími akcemi, méně časté byly případy spojené s nespokojeností při vyřizování reklamace zboží či poskytování služeb. V poslední době převládají problémy plynoucí z prodeje energií (zejména z podomního) a dále problémy s mobilními operátory.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x