Starostové se dozvěděli, jak úspěšně čerpat dotace

ZLÍNSKÝ KRAJ - Informace o aktuálně vyhlášených dotačních programech Zlínského kraje zaměřených na rozvoj venkova, životní prostředí, kulturu i další oblasti nabídnul celodenní seminář, který na krajském úřadě pro několik desítek starostů uspořádal Zlínský kraj. Představitelé obcí zde navíc byli seznámeni také s některými národními dotačními programy, serveru Zlin.cz to oznámil Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Seminář si klade za cíl pomoci starostům se zorientovat v dotačních programech, ať už krajských nebo národních, a poskytnout jim nezbytnou metodickou podporu. „V poslední době často slýchám, že dotace jsou neslušné slovo. Co se týká obcí a obecních rozpočtů, tak to určitě neplatí. Jsou to vlastně naše daně, které se tady vybírají a přerozdělují. A bylo by nerozumné, aby starostové nezkusili na ně dosáhnout,“ řekl statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje Jiří Sukop, který akci zahájil společně s krajským radním Janem Pijáčkem, zodpovědným za řízení dotačních programů.

Zástupcům obcí byly na semináři postupně představeny krajské dotační programy zaměřené na podporu obnovy venkova, budování vodohospodářské infrastruktury, zmírnění následků sucha v lesích, rozvoj ekologických aktivit, včelařství, úpravu lyžařských běžeckých tras, bezpečnost silničního provozu, podporu kulturních aktivit a stavební obnovu památek. Ke všem těmto programům pohovořili příslušní zaměstnanci krajského úřadu, kteří mají administraci programů na starost, a podali informace o jejich zaměření, harmonogramu, podmínkách získání dotace či lhůtě a způsobu podávání žádostí. Odpovídali také na případné dotazy. Dále zazněly také aktuální informace o projektu Otevřené brány a podpoře sportu v obcích do 2 000 obyvatel.

Odpolední blok pak patřil informacím o některých národních dotačních titulech, vyhlašovaných například ministerstvy pro místní rozvoj, zemědělství, kultury nebo Státním fondem dopravní infrastruktury.

Zlínský kraj má letos pro své dotační programy vyčleněno 150 milionů korun. Aktuálně jsou vyhlášeny výzvy k celkem 19 dotačním programům.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x