Hradišťská internetová Encyklopedie města se opět rozšířila, přibyla archeologie

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Příznivce historie a zájemce o informace z oblasti archeologie potěší tvůrci internetové Encyklopedie města Uherské Hradiště. Encyklopedie byla rozšířena o další oblast, kterou je archeologie, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí města Jan Pášma.

V nové archeologické sekci zájemci najdou všechny významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality. Archeologické výzkumy mapují přítomnost člověka na území Uherského Hradiště v dlouhém časovém horizontu od nejstarších stop po paleolitických lovcích až po rozvinutou sídelní aglomeraci pozdně středověkého a raně novověkého královského města.

Internetovou encyklopedii spustilo město Uherské Hradiště ve spolupráci s Knihovnou B. B. Buchlovana, Slováckým muzeem a Státním okresním archivem na podzim roku 2017. Encyklopedie nabízí komfortní vyhledávání autorizovaných informací o městě od jeho nejstarších dob až do současnosti. Tvoří ji soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály či školy. Samozřejmostí je také obrazový materiál. Vyhledávání je komfortní a velmi snadné. Jednotlivé tematické okruhy jsou dále rozšiřovány, průběžně aktualizovány a doplňovány.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x