Návrh na referendum o vodě ve Zlíně projednají zastupitelé

ZLÍN - Návrh na konání místního referenda k vodárenské problematice má dostatečný počet podpisů, vyplynulo to z kontroly petičních archů, kterou magistrát v uplynulých dnech provedl. Návrhem se proto bude zabývat rada města na svém jednání 4. února, zastupitelstvo se k němu vyjádří 7. února, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák.

„Kontrolovali jsme, zda má Návrh na konání místního referenda, který nám doručil přípravný výbor dne 14. ledna, všechny náležitosti, které ukládá zákon o místním referendu. Po prozkoumání jsme konstatovali, že návrh splňuje veškeré formální požadavky a o této skutečnosti jsme písemně informovali zmocněnce přípravného výboru. V souladu se zákonem bude návrh předložen radou města k projednání Zastupitelstvem města Zlína,“ prohlásil Tomáš Lang z Odboru kanceláře primátora, který se návrhem na vyhlášení referenda zabýval.

Magistrát přezkoumával formální náležitosti návrhu uvedené v ustanovení paragrafů 10 a 11 zákona, ale nezabýval se tím, zda o navržených otázkách lze konat místní referendum či nikoliv. Tato pravomoc je totiž dle ustanovení paragrafu 13 odstavce 1 zákona svěřena zastupitelstvu obce, jež rozhoduje o vyhlášení místního referenda nebo o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržených otázkách nelze místní referendum konat.

Přípravný výbor předložil návrh na pořádání referenda už v létě minulého roku. Podle Ministerstva vnitra ČR jsou otázky v něm obsažené položeny tak, že o nich nelze referendum konat. Současný návrh se oproti tomu z minulého roku liší pouze v tom, že došlo ke změně pořadí otázek.

Rada města může s návrhem na uspořádání referenda souhlasit, odmítnout jej nebo nechat bez rozhodnutí. Stejné možnosti budou mít i zastupitelé. Právě jejich postoj bude rozhodující. Zájmem přípravného výboru je spojit referendum s volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční koncem května.

Návrh na uspořádání referenda se týká vodárenské problematiky a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín. V ní město Zlín největším akcionářem, když vlastní cca 46 procent akcií.

Otázky pro referendum předložené přípravným výborem:

1/ Má statutární město Zlín odvolat na nejbližší valné hromadě VaK Zlín stávající členy orgánů VaK Zlín, zvolit nové členy a uložit těmto členům realizovat výsledky referenda?

2/ Má statutární město Zlín jako ovládající osoba Vodovodů a kanalizací Zlín a.s. (dále jen VaK Zlín) na nejbližší valné hromadě VaK Zlín uložit jeho vedení prosazovat samostatné provozování vodohospodářské infrastruktury VaK Zlín a za tímto účelem neprodlené ukončení smluv s Moravskou vodárenskou a.s.?

3/ Souhlasíte s tím, aby statutární město Zlín při výkonu své samostatné působnosti nepokračovalo ve stávajícím provozním modelu provozování vodohospodářské infrastruktury, kdy je tato infrastruktura pronajímána společnosti Moravská vodárenská a.s.?

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x