VZPOMÍNKY NA ZLÍN: 25leté výročí úmrtí Bohuše Balajky

ZLÍN -  Prošly rukama snad každého studenta gymnázia i jiných středních škol: Přehledné dějiny literatury I a II. Ne každý však ví, že se jejich autor, český literární historik, kritik a prozaik Bohuš Balajka, narodil 13. května 1923 v Prštném.

Na své dětství, které prožil na Valašsku za první republiky, vzpomíná Bohuš Balajka (vlastním jménem Bohumil) v autobiografické knize Už se tam nevrátím. Studoval nejprve Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, později reálné gymnázium ve Zlíně. Působil na okresním úřadě ve Zlíně, po roce byl však až do dubna roku 1945 totálně nasazen v ostravské koksovně. Odmaturovat se mu tak podařilo až po válce, jeho další kroky vedly na Filosofickou fakultu University Karlovy, kde roku1950 získal doktorát ze slovanské filologie. Jeho pedagogy byli například Prof. PhDr. Albert Pražák a Prof. PhDr. Karel Krejčí, DrSc.

Ještě na vysoké škole se oženil s Anettou Heczkovou, s níž má syna Petra. Po studiích nastoupil do antikvariátu jako odborný katalogizátor starých tisků, později působil coby redaktor ve Státním pedagogickém nakladatelství. Roku 1968 vstoupil do Klubu angažovaných nestraníků, po prověrkách roku 1972 byl nucen ze SNP odejít a dělal korektora v tiskárnách. Od roku 1975 až do důchodu zastával Bohuš Balajka post metodika Ústředního domu pionýrů a mládeže. Zemřel 7. února 1994 v Praze.

Je autorem řady děl, jeho stěžejní práce jsou však Přehledné dějiny literatury I a II. V nich názorně a srozumitelně shrnuje literární historii a propojuje ji s výtvarným a sochařským uměním počínaje prvními písemnými památkami a konče 2. světovou válkou. Bohuši Balajkovi se podařilo zpracovat ucelený pohled na myšlenkové proudy v dějinách a nabídnout možnost osvojit si schopnost odlišit kvalitní díla od průměrných. Povedlo se mu rovněž představit českou a slovenskou literaturu ve světovém historicko-uměleckém kontextu. Dílo je ceněno také pro vytříbenost použitého jazyka.

Díky těmto přednostem a komplexnosti sloužily obě knihy během 70. a 80. let 20. století jako neoficiální a – coby nemarxistické – také utajované učebnice literatury pro střední školy. Rozšířily se až v 90. letech. K prvnímu dílu vyšla také Čítanka k Přehledným dějinám literatury“. Na druhém dílu spolupracovali také Ladislav Soldán a Emil Charous, který připravil kapitoly o slovenské literatuře.

Bohuš Balajka se k vlastnímu dílu vyjádřil takto:

„Poznatky získané studiem dějin literatury musí být podloženy četbou děl krásné literatury. Naše kniha chce tyto čtenářské zkušenosti doplňovat, utřiďovat a orientovat, chce poukazovat na vztahy mezi autorem a dílem i jeho dobou a současně prohlubovat estetický vjem čtenářského prožitku. Podaří-li se jí to, splní své poslání.“

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x