Vsetínskou MHD čekají zásadní změny

VSETÍN - Během letošního jara dojde na Vsetíně k zásadní změně systému provozu městské hromadné dopravy. Výsledkem by měla být vyšší hustota spojů a lepší návaznost jednotlivých linek na sebe a také na vlakovou dopravu, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Alexandra Buršíková.

Na podzim loňského roku si radnice nechala zpracovat odbornou analýzu stavu městské hromadné dopravy v návaznosti na požadavky občanů na zvýšení počtu jednotlivých spojů a lepší dopravní obslužnost jednotlivých městských částí. Aplikací výsledků analýzy do praxe bude vznik nového systému MHD, který by měl přinést výrazné zvýšení komfortu cestování po městě.

„Největší vsetínská sídliště, tedy Trávníky, Rybníky, Rokytnice, Sychrov, Ohrada a Luh budou dle dosavadního návrhu obslouženy páteřními linkami, kde budou autobusy v době dopravní špičky jezdit v intervalech 15 minut. Navíc některé z nich budou mít v určitých časech interval dokonce jen 10 minut. Mimo dopravní špičky bude interval jednotlivých spojů 30 minut. Drtivá většina spojů těchto linek se v jeden čas ,sjede´ na autobusovém nádraží, kde bude dostatečný čas na přestupy,“ vysvětlil dopravní inženýr Miroslav Fusek.

Zmíněné páteřní linky budou doplňovat tzv. radiální linky směřující do Janišova, Semetína a na Jasenku. Většina z nich bude navazovat na autobusovém nádraží na výše uvedené páteřní linky, a také na vlaky.

Celá síť autobusové dopravy bude dále posílena o linky dopravující zaměstnance na všechny směny (na 6.00, 14.00, 18.00 a 22.00 hodin) do areálu bývalé Zbrojovky a zpět. Tyto linky obslouží sídliště Luh, Ohrada, Sychrov, Jasenka, Trávníky a Rybníky. Některé z nich při průjezdu přes autobusové nádraží umožní nástup cestujících využívajících radiální linky z okrajových částí města.

Zachována bude i školní linka. Její jeden spoj pojede z Jasenky přes Trávníky a Rybníky do Rokytnice, druhý spoj pak z Jasenky přes Sychrov na Ohradu.

„Oproti současnosti dojde také k posílení dopravy o víkendech. Nově budou do jízdního řádu zapracovány i spoje na bohoslužby nejrůznějších církví,“ uvedl starosta Jiří Růžička. Současně se změnami jízdního řádu se připravuje také změna tarifu MHD. Zásadní novinkou bude to, že jednorázové jízdenky kupované za hotové u řidiče budou nově přestupní s časovým limitem dalšího nástupu 30 minut od jejich zakoupení. A to vše při zachování stávající ceny 12 korun.

Možnost přestupu v intervalu 30 minut dále zůstává zachována při použití čipové karty. Zde je navíc cena jízdného ještě o dvě koruny nižší.

„Nový systém jsme se snažili vypracovat tak, abychom zvýšili atraktivitu a komfort využívání městské hromadné dopravy. Samozřejmě je však možné ještě vznášet připomínky, jež do něj budou v případě jejich relevantnosti zapracovány. Termín pro jejich doručení na městský úřad je 15. února,“ uzavřel Jiří Růžička.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x