O post děkana Fakulty humanitních studií UTB se utkají dva uchazeči

ZLÍN - Na Fakultě humanitních studií (FHS) Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se uskuteční nová volba kandidáta na jmenování děkanem, který by se od 1. dubna měl ujmout funkce. Serveru Zlin.cz to uvedl Jan Malý z tiskového oddělení univerzity.

Jména uchazečů o funkci děkana již byla zveřejněna. Jsou jimi akademičtí pracovníci fakulty Jakub Hladík a Libor Marek.

„Oba uchazeči ve čtvrtek 14. února ve 13.00 hodin předstoupí před akademickou obec fakulty, kde představí svůj program a vizi dalšího směřování fakulty a budou odpovídat na dotazy přítomných. Samotná volba se bude konat ve středu 20. února od 13.00 hodin na řádném zasedání Akademického senátu FHS,“ upřesnil Malý s tím, že volba se řídí příslušným volebním řádem. Pokud akademický senát z uchazečů zvolí kandidáta na nejvyšší post na fakultě, bude jeho jméno předloženo rektorovi UTB, který ze zákona jmenuje děkana do funkce. Funkční období děkana je čtyřleté a každý děkan může post zastávat maximálně dvě po sobě jdoucí období.

Volba kandidáta na jmenování děkanem FHS se uskutečnila už 23. ledna letošního roku. Tehdy žádný z uchazečů nezískal podporu nadpoloviční většiny senátorů.

Fakulta humanitních studií vznikla na UTB v roce 2007. Nejprve ji řídila pověřená děkanka Jitka Jašková (leden – březen 2007). Zvolenými děkany pak byli Vlastimil Švec (2007 – 2011) a Anežka Lengálová (2011 – 2019). Fakulta rozvíjí tři základní směry výuky a výzkumu, a to filologické, pedagogické a zdravotnické obory. V současné době na ní studuje zhruba 2 000 posluchačů.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x