Zlín zná vítězný návrh na proměnu náměstí Míru za stovky milionů

ZLÍN – Ateliér P. P. Architects vyhrál veřejnou soutěž na novou podobu náměstí Míru ve Zlíně. Proměna náměstí odhadem za stovky milionů korun by mohla začít v roce 2021 a skončit za rok, řekl serveru Zlin.cz mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Náměstí se tedy nejspíš bude modernizovat podle návrhu atelieru P. P. Architects, který vyhrál soutěž. „Podle hodnocení poroty představuje tento návrh nejvhodnější způsob využití řešeného území jak z hlediska rozsahu a rozmístění zástavby, tak s ohledem na vymezení čitelné a využitelné struktury veřejných prostranství,“ uvedla ve svém hodnocení odborná porota.

S autory návrhu bude nyní radnice jednat o uzavření smlouvy na projekční práce, samotná proměna náměstí Míru by mohla začít v roce 2021 a skončit o rok později, náklady se odhadují na stovky milionů korun.

Náměstí Míru je pro Zlín zásadním místem. „Odehrávají se tam nejvýznamnější společenské akce od různých koncertů, soutěží, setkání po vánoční jarmark. Poslední rekonstrukcí prošlo před více než 30 lety a jeho současná podoba neodpovídá provozním ani estetickým požadavkům současnosti,“ uvedl Dvořák.

Do dvoukolové veřejné soutěže, kterou vyhlásila radnice v minulém roce, bylo doručeno celkem 24 návrhů. Odborná porota z nich do druhého kola vybrala šest, ze kterých vzešel vítěz. „Vzhledem k počtu doručených návrhů je zřejmé, že termín vyhlášení soutěže nebyl špatný, jak někteří kritizovali. Tím, že máme vítězný návrh, můžeme zahájit již konkrétní jednání o možnostech spolufinancování první etapy rekonstrukce náměstí ze soukromých zdrojů,“ řekl primátor Jiří Korec.

Celý proces veřejné soutěže byl pod dohledem České komory architektů. „ Jsem rád, že se město opět vrátilo k principu veřejných soutěží, protože je to zvláště u významných veřejných investic jediný postup, který je transparentní a zvolený na základě kolektivního odborného posouzení,“ uvedl vedoucí oddělení prostorového plánování zlínského magistrátu Ivo Tuček. Podle něj výstupem není jeden projekt, ale široká škála doručených návrhů, které prověřují rozličné možnosti a ze kterých porota složená ze zákona z převahy odborníků vybírá nejvhodnější návrh.

Návrhy neřešily pouze náměstí, ale také přilehlé okolí včetně ulic Rašínovy, Bartošovy a prostoru pod kostelem svatého Filipa a Jakuba. Součástí vítězného návrhu je rozpracovaná i možnost podzemního parkování pod plochou náměstí.

Diskuze nejen odborné veřejnosti může vyvolat návrh na zastavění části zelené plochy podél třídy T. Bati domovním blokem. „Tuto možnost jsme v soutěžních podmínkách záměrně nevylučovali. Zajímavé je, že z došlých návrhů počítala s nějakou formou zástavby naprostá většina,“ upozornil Tuček. Současně ale dodal, že v blízké době je výstavba domů v této ploše nemožná vzhledem k platnému územnímu plánu. Soutěžní návrhy tak představují podobu náměstí v první i druhé fázi výstavby, přičemž druhou fázi je potřeba brát jako výhledovou.

Porota, která došlé návrhy hodnotila, byla složena z odborníků různého zaměření a přístupů, nicméně jejich společným průsečíkem byl Zlín a téma veřejného prostoru. „Tato kombinace se ukázala správnou a posuzování probíhalo věcně a konstruktivně,“ konstatoval náměstek primátora Miroslav Adámek.

Výsledky veřejné soutěže mohly být ještě v zákonné lhůtě rozporovány námitkami. Žádné nepřišly. „Počítáme nyní s důkladným představením budoucí podoby náměstí Míru veřejnosti. V dohledné době proběhne veřejná výstava doručených návrhů, předběžně počítáme s výstavními prostory ve zlínském zámku. Chtěli bychom, aby se do debaty o podobě našeho hlavního náměstí zapojila široká veřejnost a měla možnost posoudit návrhy vzešlé ze soutěže a při prezentaci měli občané možnost diskutovat s autory vítězných návrhů. O všech dalších krocích a postupu přípravných prací budeme pravidelně informovat,“ prohlásil náměstek primátora Pavel Brada.

Fotogalerie

run_function(‚hash‘,’fotogalerie-zlin-cz-list‘,’163307′,’global $wc;$wc=array();$pom=stripslashes(‚2262‘); $wc[‚id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$pom=stripslashes(‚163307‘); $wc[‚unique_id‘]=(($GLOBALS[‚interpret‘]->is_serialized($pom))? unserialize($pom):$pom);$wc[‚function_id‘]=’fotogalerie-zlin-cz-list‘;‘,’a:0:{}‘); ?>

 

Zobrazit fotogalerii >>

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x