Jarní úklid začne ve Valašském Meziříčí v polovině března

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - Ve dnech 18. března až 13. dubna se ve Valašském Meziříčí uskuteční organizovaný jarní úklid. Od 11. do 20. března budou v jednotlivých lokalitách přistaveny velkoobjemové kontejnery, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí města Lukáš Martinek.

Čištění se uskuteční v závislosti na technických možnostech a na počasí. Předčišťování komunikací a chodníků od posypového materiálu začne v nejbližších dnech. Možnosti jsou však omezené, zákon stanovuje zimní období až do konce března.

Předčišťování komunikací začne v nejbližších možných termínech. V současné době platí ještě zimní období, kdy musí být podle zákona o komunikacích a jeho prováděcích vyhláškách připravena technika na zimní údržbu. Z důvodu teplot padajících pod bod mrazu ještě nemohou být zprovozněny zametací vozy. Vozidla jsou závislá na vodě, a pokud by zamrzla ve skrápěcím systému vozidla, tak by mohlo dojít k jeho poškození. Dle klimatických podmínek je předpokládaný termín se zahájením předčišťování komunikací stanoven na první týden v březnu.

„Zaznamenali jsme několik stížností, ve kterých si zejména chodci stěžovali na zbytky posypu na chodnících. Zákon v tomto ohledu hovoří jasně. Zimní období platí ještě po celý březen. My se přesto pokusíme s ohledem na vývoj počasí úklid uspíšit o několik týdnů,“ přislíbila místostarostka Zdislava Odstrčilová.

Tradiční jarní úklid začne v pondělí 18. března. Před ním však budou na vybraná místa přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých mohou obyvatelé města vyhodit objemný, nebezpečný a biologický odpad. „Jarní úklid odstartuje čištěním komunikací, chodníků a parkovišť. Od 12. dubna bude následovat očista přilehlých místních částí. Velkoobjemové kontejnery se v ulicích města objeví od 11. března,“ informoval referent odboru komunálních služeb Michal Lysák. Přistavené kontejnery budou označeny cedulí s popisem odpadu, který do nich patří. Tímto bychom chtěli požádat občany o pečlivé roztřídění nepotřebného materiálu. Často se stává, že lidé do kontejneru vhodí i to, co tam nepatří,“ sdělil Lysák.

Kontejnery určené pro nebezpečný odpad budou přistaveny pouze v okrajových lokalitách. „Lidé bydlící ve městě mají možnost odevzdat například ledničky, baterie nebo vytvrzené barvy bezplatně do sběrného dvora v ulici Mikoláše Alše, a to šest dní v týdnu vždy od 7.00 do 17.00 hodin,“ připomněl Lysák a dodal, že naopak pouze po městě budou rozvezeny kontejnery k odložení biologického odpadu. Obyvatelé místních částí většinou vlastní zahrádky s kompostéry a bioodpad tak mohou likvidovat sami. Pro starší občany, kteří nemají možnost odvézt odpad do sběrného dvora, nabízí společnost TS Valašské Meziříčí po dohodě centrální odvoz za úplatu.

Na svoz velkoobjemového odpadu bude navazovat rajónová očista, která bude na programu od 18. března do 11. dubna a v místních částech v období od 12. do 26. dubna.

Velkým problémem při jarním úklidu jsou parkující vozidla. Pracovníci společnosti TS Valašské Meziříčí mají často problém komunikaci v daném termínu celou vyčistit. „Čištění se tak protahuje, termíny se musejí posouvat a občané jsou nespokojeni, neboť se pak doby čistění mění. Sedm dnů před rajonovým čištěním bude na dotčených komunikacích umístěno přechodné dopravní značení. Žádáme řidiče, aby toto značení respektovali a svá vozidla hned ráno přeparkovali,“ dodal Lysák. Neukáznění řidiči mohou očekávat pokuty.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x