Obyvatelé Otrokovic produkují čím dál více odpadu

OTROKOVICE - Za jedno čtvrtletí vyprodukují obyvatelé Otrokovic přibližně dva tisíce tun odpadu. Nárůst lze zaznamenat zejména u směsného komunálního odpadu, což lze přičíst rostoucí životní úrovni, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Romana Stehlíková.

Pozitivním trendem se stalo třídění odpadu. „Za poslední kvartál roku 2018 bylo svezeno z města asi dva tisíce tun odpadu, z čehož bylo přes 700 tun směsného odpadu, 260 tun objemného odpadu, 185 tun využitelných odpadů, 360 tun zahradních odpadů, 150 tun dřevních odpadů a 360 tun ostatních,“ vyjmenoval jednatel Technických služeb Vladimír Plšek.

Produkce využitelných odpadů, tedy papíru, plastů a skla, sbíraných do kontejnerů ve městě každoročně mírně stoupá, zatímco sběr papíru na školách má sestupnou tendenci. Produkce objemných komunálních odpadů poklesla, neboť se ve zvýšeném rozsahu zavedlo třídění stavebních a dřevních odpadů ve sběrných dvorech. Biologické odpady korespondují s průběhem počasí. V posledních dvou suchých letech bylo přibližně o 100 a 200 tun nižší.

V Otrokovicích sváží pracovníci technických služeb komunální odpad z kontejnerů dvakrát týdně, papír a plast jednou týdně a dvakrát do měsíce sklo. Pravidelně také sváží kuchyňské oleje ze sběrných dvorů.

„Aby obyvatelé nemuseli vlévat kuchyňské oleje do odpadních rozvodů a nemuseli si tímto způsobem rozvody znečišťovat, lze sbírat oleje do jakékoliv plastové dobře uzavíratelné nádoby a přinést do sběrného dvora. Na území města se nachází patnáct sběrných dvorů, které jsou umístěny v blízkosti rodinných a bytových domů. Oleje shromážděné na sběrných dvorech jsou následně předány k dalšímu využití. Dříve končily i tyto oleje ve spalovnách, nyní po přečištění slouží jako přídavek do bionafty,“ dodal Vladimír Plšek.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x