Architekt Ivan Bergmann: Bourání nemocnice při provozu si nedovedu představit

ZLÍN - Architekt Ivan Bergmann je svou tvorbou bytostně spjat se Zlínem: podílel se na rekonstrukci Baťova mrakodrapu, je autorem objektu nadzemních garáží u krajského úřadu, projektoval budovu Střední zdravotnické školy ve Zlíně, dnes již bohužel zbouranou Lesní kavárnu a je podepsán pod řadou veřejných budov i bytových domů. Proto jsme mu položili několik otázek týkajících se připravované výstavby nové krajské nemocnice v Malenovicích.

Pane architekte, jaký máte vztah k současnému areálu KNTB? Není vám líto, že se odsud nemocnice má přestěhovat?

To je vždy otázka zvyku a tradice. Domnívám se, že stávající nemocniční areál má vynikající aspekty k tomu, aby se stal atraktivní městskou čtvrtí. Velké objekty ze 70. a 80. let, mohou být přestavěny třeba na byty či občanskou vybavenost. Jsem velmi rád, že původní nejstarší – západní část nemocnice postavená podle architekta Gahury, zůstala v podstatě nedotčena a osobně bych si přál, aby se toto historicky cenné území zahrnulo do městské památkové zóny. Většina původních pavilonů je opravena, nemusejí se bourat a lze je mnoha způsoby využít. Celá tato urbanistická struktura si zaslouží, aby se s ní citlivě nakládalo. Mohou zde vzniknout zdravotnické ambulance, sociální služby, školky, kavárny, ateliéry, byty. Zahradní pavilonový systém, který zůstal zachován, poskytuje ideální předpoklady pro vytvoření krásné plnohodnotné rezidenční čtvrti včetně celého území současné nemocnice.

Mohla by podle vás tato dnešní nemocnice dál plnit svou funkci, pokud by byla postupně modernizována – mimochodem, co by to stavebně znamenalo?

Postupná rekonstrukce takového areálu versus výstavba nového komplexu na zelené louce, to jsou dvě nesrovnatelné věci – jak nákladově, tak časově. Ale také co do optimalizace provozu: Když se postaví nový špitál, během týdne se do něho přestěhují lékaři, personál i část vybavení. Každý komerční investor se vyhýbá rekonstrukcím, protože jsou drahé, obtížné a obtěžující vůči okolí. Projekt rekonstrukce nemocnice z roku 2008 byl sice profesionálně dobře promyšlen, ale počítal se třemi fázemi, rozvrženými v první fázi do 8-10 let, ve druhé do dalších 8-25 let, během nichž by se areál postupně modernizoval, ale především také boural. A bourání nemocnice při provozu, kdy v ní pracuje personál a leží v ní pacienti, to znamená obrovský hluk, otřesy, prašnost, odvoz stavebního materiálu, zvýšená doprava, to si nedovedu představit.

Považujete Malenovice za vhodné místo?

Jednoznačně – pokud bude zajištěna dokonalá dopravní přístupnost, včetně městské hromadné dopravy. Malenovice a okolí tím hodně získají, protože tak může vzniknout volně přístupná městská čtvrť, která svými komunikacemi včetně bulvárů, sadovými úpravami a doplňkovými službami celou lokalitu ještě více zatraktivní.

Měl jste možnost seznámit se s návrhem architektonického týmu, který pracuje na přípravě projektu nové nemocnice?

Pan architekt mě seznámil s rozpracovaností projektu a mám k němu plnou profesionální důvěru. Zdravotnické stavby neumí projektovat každý a domnívám se, že vybraný ateliér, který teď finalizuje úvodní studii, je natolik erudovaný a kvalifikovaný, že se s tím vypořádá dobře. Myslím si, že přípravná fáze projektu, na základě které má rozhodovat zastupitelstvo, je zpracována dostatečně podrobně a kvalitně.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x