Medvěd napáchal ve Zlínském kraji škody za více než 350 tisíc korun

ZLÍNSKÝ KRAJ - Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji medvědem hnědým, který je zvláště chráněným živočichem, budou krajským úřadem vyplaceny posledním čtyřem žadatelům, a to v celkové výši 28 010 korun. Žádné další žádosti o finanční kompenzaci již v současné době krajský úřad neeviduje, serveru Zlin.cz to řekl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

„Konečná výše vyplaceného odškodného tak celkově dosáhne 351 269 korun a počet odškodněných žadatelů bude celkem 25. Jde o kompenzaci za škody, které medvěd způsobil na včelstvech, úlech, ovcích i jiných hospodářských zvířatech,“ informovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková. Všechny škody medvěd ve Zlínském kraji způsobil v období od 13. září do 30. listopadu loňského roku.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy, tedy i medvědem hnědým, se proplácejí na základě zákona. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody a současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem a stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x