Otrokovická radnice seznámí občany s výsledky měření zápachu ve městě

OTROKOVICE - Obyvatelé Otrokovic mají možnost seznámit se s výsledky měření zápachu ve městě. Veřejné setkání se uskuteční v Otrokovické Besedě, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Romana Stehlíková.

Otrokovická radnice ve svých snahách o zmírnění zápachu ve městě pokračuje. Dalším mezičlánkem je výsledek projektu, který identifikoval největší znečišťovatele ovzduší v Otrokovicích. Na jeho základě bude vedení města v součinnosti s Krajským úřadem Zlínského kraje vyvíjet další úsilí, aby se občanům Otrokovic dýchalo lépe.

Na základě častých stížností obyvatel Otrokovic byl zpracován projekt Identifikace zdrojů znečišťování ovzduší v Otrokovicích, jehož součástí byla také pachová studie. Ze závěrečné zprávy vyplývá, že se nejvyšší mírou na znečištění zápachovými sloučeninami podílí ve většině vzorkovaných míst kafilerie, následuje kompostárna a ČOV.

„Otrokovičtí radní se už se závěrečnou zprávou krajského projektu seznámili. Následně jsme se dohodli, že bude s podrobnými výsledky seznámena i široká veřejnost. Termín jsme stanovili na 30. dubna od 16.00 hodin v kinosále Otrokovické Besedy,“ uvedla starostka Hana Večerková.

Na veřejném setkání budou přítomni zástupci Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru životního prostředí, odpovědní zástupci města Otrokovice a zástupci zpracovatelské firmy. „Po prezentaci projektu bude prostor pro diskuzi a dotazy. Zváni jsou všichni, které téma zápachu ve městě zajímá,“ dodala starostka.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x