Lidé budou moci nahlédnout do útrob vodních nádrží ve Zlínském kraji

ZLÍNSKO - U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy na dvou vodních nádržích den otevřených dveří. Lidé si budou moci na vlastní oči prohlédnout útroby vodní nádrže Horní Bečva a Slušovice, serveru Zlin.cz to oznámil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Den otevřených dveří se na obou nádržích uskuteční v sobotu 23. března. Prohlídky s průvodcem začnou vždy v celou hodinu od 9.00 do 14.00 hodin.

„V rámci Světového dne vody si připomínáme význam vody pro život na této planetě. Světový den vody byl poprvé vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992, a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Tento den připadá na 22. března. Proto i Povodí Moravy zpřístupňuje významná vodní díla veřejnosti, aby si mohla uvědomit, že vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit,“ poznamenal Chmelař. Tato výzva je podle něj více než aktuální v současné době i pro Českou republiku. Dopady dlouhodobého sucha se promítají do snížených hladin podzemních vod a jejich zásob. K zásobování obyvatelstva pitnou vodou je z 50 % využívaná voda povrchová z vodárenských nádrží a získává stále na větším významu. Pouze akumulovanou povrchovou vodou v nádržích v době jejího nadbytku lze nahradit nedostatečné či snížené zásoby podzemních vod.

Co se týká dne otevřených dveří na vodní nádrži Horní Bečva, sraz účastníků prohlídek bude na hrázi vodní nádrže. Ideální místo na zaparkování se nachází na konci vzdutí u lomu.

Přehrada na Horní Bečvě je druhou nádrží postavenou v povodí řeky Bečvy. Významným podnětem pro zahájení stavby však byly ničivé povodně na začátku 20. století. Do trvalého provozu bylo vodní dílo uvedeno v roce 1947. Při plánování a schvalování stavby se původně počítalo s tím, že bude jednou z přehrad zásobujících zamýšlený Dunajsko-Oderský průplav vodou.

Lidé, kteří se budou chtít přijít podívat na vodní nádrž ve Slušovicích, budou mít sraz u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídka bude probíhat na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí.

Vodárenská nádrž Slušovice na řece Dřevnici se nachází nad obcí Slušovice. Rychlý rozvoj Zlína v 2. polovině 20. století si vynutil hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Možným řešením byla nádrž na řece Dřevnici. Ta dnes zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se ve Slušovicích, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie. Jako vodárenská nádrž podléhá přísnému režimu s vymezenými ochrannými pásmy, kde běžně platí zákaz vstupu.

Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením bude při prohlídkách platit přísný zákaz fotografování a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů (cca 20 x 20 cm). „Prosíme proto návštěvníky, aby si na prohlídku brali jen nejnutnější věci,“ dodal Chmelař.

Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníci by si neměli zapomenout vzít vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

S ohledem na stísněné prostory v hrázích i dalších objektech se budou prohlídky konat ve skupinách s omezeným počtem účastníků.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x