Zachycená voda ve vodních nádržích může podle Povodí Moravy sehrát letos klíčovou roli

ZLÍNSKÝ KRAJ - Vodní díla ve Zlínském kraji se již vypořádala s následky loňského sucha. Nádrže jsou v současné době zcela plné, serveru Zlin.cz to řekl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Nádrže se podařilo zaplnit i díky příznivému průběhu tání sněhové pokrývky. V minulých dnech stoupaly hladiny některých vodních toků vlivem oblevy a srážek. „Nejvíce stoupla hladina toku Moravy, a to až o 100 cm, u ostatních toků vzestupy nepřesahovaly 10 až 35 cm. Například pod vodním dílem Karolinka byl dosažen první stupeň povodňové aktivity. Zvýšené průtoky jsme využili při plnění vodních nádrží. Zásoby vody, kterých se nám podařilo docílit, budou představovat naprosto klíčovou úlohu, pokud bude letošní rok podobný jako předchozí roky,“ konstatoval ředitel pro správu povodí Antonín Tůma z Povodí Moravy.

Několik let přetrvávající sucho je i přes letošní relativně bohaté zásoby vody ve sněhu patrné v půdních profilech a velká část území se i na počátku jara potýká s deficitem půdní vláhy. Ani předpovědní modely nedávají některým oblastem na Moravě velké šance, že by půda dosáhla v následujícím měsíci normálních hodnot půdní vlhkosti.

Aktuálně jsou však plná významná vodní díla, která zásobují obyvatelstvo pitnou vodou, např. vodní dílo Slušovice, Karolinka, Bojkovice či Ludkovice. Přehrady i nadále zabezpečují průtoky v tocích pod nádržemi, odběry pro vodárenské účely i další povolené odběry. Průměrné průtoky v řekách jsou oproti dlouhodobému březnovému průměru stále většinou podprůměrné až průměrné a pohybují se v rozmezí 45 až 200 %.

V povodí řeky Dyje již aktuálně došlo k odtání veškerého sněhu, v horských oblastech Jeseníků a Beskyd se však stále ještě nachází přibližně 106 milionů m³ vody v podobě sněhu. „Na území povodí Moravy a Dyje dochází k pozvolnému odtávání sněhové pokrývky, na horních částech toků máme zvýšené průtoky. Situaci pečlivě sledujeme, přestože v tuto chvíli povodně nehrozí,“ dodal Tůma.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x