V Otrokovicích slavili Den učitelů slavnostním odpolednem

OTROKOVICE - Oceňování nejlepších pedagogů a pracovníků volnočasových aktivit z otrokovických škol a zařízení se stalo v Otrokovicích tradicí. Jak to bylo letos, referovala serveru Zlin.cz mluvčí otrokovické radnice Romana Stehlíková.

Jako každý rok byli na Den učitelů 28. března do Otrokovické Besedy pozváni všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, aby společně oslavili svůj svátek. Při této příležitosti bylo oceněno devět učitelů v šesti kategoriích.

Práci pedagogů vyzdvihuje město Otrokovice veřejným poděkováním při příležitosti Dne učitelů již desátým rokem. Slavnostního zahájení se ujala starostka města Hana Večerková: „Vážení pedagogové, vzali jste na sebe mimořádně náročný a zodpovědný úkol, kterým je formování budoucích generací, a tím pádem i budoucí podoby naší země. Kromě předávání vědomostí ukazujete mladým lidem cestu, kterou se mohou ubírat, a směrujete je do jejich budoucích profesí. Díky Vám, vážení pedagogové, máme v našem městě kvalitní školy, které mají velmi dobré jméno. Je mi ctí dnes ocenit některé z Vás, neboť je především Vaše zásluha, že dnes naše školství naplňuje Komenského citát: Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělávat.“

Ceny převzali pedagogové z rukou starostky Hany Večerkové, místostarostů Ondřeje Wilczynského a Petra Ťopka a člena Rady města Otrokovice Jiřího Veselého.

Výčet oceněných:
• Ocenění pracovníků volnočasových aktivit – Mgr. Martin Očadlík z DDM Sluníčko.
• Ocenění pedagogických pracovníků mateřských škol – Ivana Šímová z MŠO J. Jabůrkové.
• Ocenění pedagogických pracovníků středních škol – Miroslav Cabalka ze SPŠ Otrokovice.
• Ocenění pedagogických pracovníků základních škol do 33 let – Mgr. Kateřina Mášová ze ZŠ T. G. Masaryka.
• Ocenění pedagogických pracovníků základních škol
– Miroslava Dolanská ze ZŠ T. G. Masaryka,
– Mgr. Marie Heryánová ze ZŠ Trávníky,
– Mgr. Jaroslava Jakubová ze ZŠ Mánesova,
– Mgr. Adéla Kohelová ze ZŠ Otrokovice, Komenského.
• Ocenění rady města – Milana Grimová ze ZUŠ Otrokovice.

Součástí slavnostního předávání cen byl hudební a taneční kulturní program, který zabezpečili žáci z otrokovických škol. V závěru odpoledne měli učitelé příležitost pozdravit se se svými kolegy z jiných škol u drobného občerstvení a poslechu pianisty Kamila Dyjáka s doprovodem Vladimíra Musiala.

.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x