Kraj proplatí škodu, kterou napáchal bobr

ZLÍNSKÝ KRAJ – Náhrada škody způsobené na rychlerostoucích dřevinách bobrem evropským, který je zvláště chráněným živočichem, bude krajským úřadem vyplacena žadatelce z Uherskohradišťska. Serveru Zlin.cz to řekl Jan Vandík ze zlínského hejtmanství.

„Výše škody dosáhla 102 300 korun,“ uvedl Vandík.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona č. 115/2000 Sb. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Například za celý loňský rok bylo takto proplaceno celkem 668 000 korun.

„Většinou jde o škody způsobené vlkem, medvědem, vydrou či právě bobrem,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x