Nejstarší zlínská fakulta oslaví padesáté narozeniny

ZLÍN - Už za několik dní oslaví nejstarší zlínská fakulta, Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati, své 50. narozeniny. Serveru Zlin.cz to za fakultu řekla Kateřina Martykánová.

Zřízením technologické fakulty byly završeny téměř třicetileté pokusy o ustavení vysokoškolské instituce ve Zlíně. Rozvoj kožedělného a obuvnického průmyslu ve městě si totiž žádal vzdělané odborníky. První kořeny fakulty tak lze hledat u firmy Baťa. Ve 30. letech pořádala pro své zaměstnance vysokoškolské kurzy technického zaměření. Poté byla ustavena Vyšší průmyslová škola, jejíž první absolventi odmaturovali v roce 1941.

Po válce přípravy projektu komplexního vzdělávání pro kožedělný průmysl pokračovaly. Záměr na zřízení fakulty podnikové vysoké školy umístěné do Zlína se však nepodařilo realizovat.

Další návrh na zřízení fakulty jako jednoho ze závodů n. p. Svit byl ministerstvu školství předložen v roce 1959. Realizace ale nakonec byla omezena na detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické ve Zlíně se specializací na kožedělný průmysl. Od září roku 1963 pak bylo převedeno do působnosti Vysokého učení technického v Brně, konkrétně pod Fakultu strojní.

V roce 1966 se detašované pracoviště dostalo do přímé podřízenosti rektorátu VUT Brno s pravomocemi na úrovni fakulty. Tento důležitý milník předznamenal blížící se vznik Fakulty technologické (FT). V letech 1960 – 1968 byl projekt FT postupně, v šesti návrzích, předložen pěti ministrům školství. A v roce 1969 byly dlouholeté snahy konečně korunovány úspěchem. 15. dubna vládní nařízení zřizuje Fakultu technologickou.

Prvním jejím děkanem byl jmenován Josef Borkovec, v nabídce byly studijní obory Mechanická technologie kůže, gumy a plastů a Konstrukce kožedělných, gumárenských a plastikářských strojů a do prvního akademického roku nastoupilo 469 posluchačů.

Směr chemicko-technologický, kterým se fakulta vydala, se zaměřením na zpracování plastů, kůže a gumy byl jedinečný v rámci Československa i celé východní Evropy.

Nejdynamičtějším obdobím v historii FT byly porevoluční roky 1990 – 1995. Fakulta získala celou řadu výzkumných projektů. Zároveň se z FT začaly vyčleňovat studijní obory, ze kterých postupně vznikaly nové fakulty. A konkrétních obrysů nabývala snaha týmu děkana Petra Sáhy o ustanovení nové zlínské univerzity.

V roce 1995 z Institutu managementu a ekonomiky při FT vzniká Fakulta managementu a ekonomiky. Tyto dvě fakulty jsou pak společně základem Univerzity Tomáše Bati (UTB), která byla zřízena k 1. 1. 2001. Jejím prvním rektorem se stal právě Petr Sáha.

I další nové fakulty UTB vyrostly z Fakulty technologické – Fakulta multimediálních komunikací (2002), Fakulta aplikované informatiky (2004), Fakulta humanitních studií (2007) a Fakulta logistiky a krizového řízení (2009).

Samotná fakulta technologická v roce 2001 akreditovala jako první mezi českými chemickými fakultami nové studijní programy Chemie a technologie materiálů, Chemické a procesní inženýrství, Procesní inženýrství a Inženýrská informatika, a to pro bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium i habilitační a jmenovací řízení.

V současné době fakulta technologická zaznamenává výrazné úspěchy ve vědě i v realizacích ve výrobě. Je uznávanou vysokoškolskou institucí v tuzemsku i v zahraničí. Dlouhodobě pozitivně ovlivňuje chod UTB. Má právo udělovat tituly bakalářské, inženýrské, doktorské, provádět habilitační řízení docentů a jmenovací řízení profesorů.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x