Zlínský kraj ocenil učitele a další pracovníky ve školství

ZLÍNSKÝ KRAJ - V souvislosti se Dnem učitelů, který se tradičně slaví 28. března, tedy v den narození Jana Amose Komenského, byli v uherskobrodském muzeu oceněni vynikající kantoři i nepedagogičtí pracovníci škol Zlínského kraje. Serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí hejtmanství Adéla Kousalová.

Radní pro školství Petr Gazdík vyzdvihl, jak významné je místo učitelů ve společnosti a jak důležití jsou tito lidé pro rozvoj společnosti: „Každý z nás si určitě vzpomene na svého učitele s velkým U, na člověka, který ho výrazným způsobem ovlivnil. Proto je potřeba těmto osobnostem poděkovat, protože právě oni utvářejí budoucí generace,“ řekl Petr Gazdík a dodal: „Snaha učitelů dobře vychovávat děti je asi ve všech dobách stejná, ale role učitelů se mění: pryč jsou časy, kdy pan učitel přednášel ve třídě o tom, jak to vypadá v Londýně. Dnes si to děti ´vygooglují´, nebo už v Londýně několikrát byly. Učitelé nyní spíše děti vedou k sebevzdělávání, i když bohužel ne vždy se těmto změnám také operativně přizpůsobují učební osnovy, ale to už je úkolem nás politiků,“ konstatoval Petr Gazdík.

Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, který slavnostní ocenění organizoval, bylo na základě výzvy doručeno 74 návrhů. Ty byly vyhodnoceny a Radou Zlínského kraje bylo vybráno 21 osobností. Mezi nimi jsou vynikající učitelé, kteří se formou zájmových kroužků dětem věnují i ve volném čase nebo uplatňují inovativní metody výuky, mnohaletí úspěšní ředitelé škol, ale i vedoucí výtečné školní jídelny. Všichni projevili, že je pro ně krajské ocenění dojemným okamžikem, kterého si velmi považují a shodli se na tom, že je jejich povolání baví. „Kdykoliv předstupuji před žáky, představuji si, že je to takové divadelní představení,“ prozradil Miroslav Navrátil ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka Vsetín. „Největší satisfakcí pro mě je to, když se ke mně po letech hlásí žáci i jejich rodiče. To potěší všechny učitele,“ prozradila Libuše Přílučíková ze Základní školy Zlín – tř. Svobody, kde děti tvořivým způsobem vede mj. i k ochraně přírody a k zájmu o své blízké okolí. Jaroslav Mudrák, který strávil většinu profesního života jako perfektní strojař a odborný učitel na Střední škole – Centru odborné přípravy technické v Uherském Brodě přiznal k pobavení přítomných v sále: „Největší radost mám z toho, že jsem se ve zdraví dožil důchodu.“

Oceněni byli:

 • Bc. Jaroslav Mudrák – Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod
 • Ing. Josef Nevařil – Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod
 • Pavel Kučera – Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
 • Bc. Miroslav Navrátil – Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
 • Ing. Tomáš Šimko – Střední škola Kostka s.r.o.
 • Mgr. Miluše Štěpánová – Základní škola Trávníky Otrokovice
 • Mgr. Radana Vařejková – Základní škola Vsetín – Trávníky
 • Mgr. Karel Zerzáň – Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště – Šafaříkova, od r. 2010 ředitel
 • MUDr. PhDr. Miroslav Orel, Ph.D. – v letech 2012 až 2018 ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků – Zlín
 • PhDr. Zdeňka Šáchová – Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště
 • Milan Přívara – Základní umělecká škola Morava spol. s.r.o.
 • Milada Grimová – Základní umělecká škola Otrokovice, v letech 1981 až 2018 ředitelka
 • Mg.A. Miroslav Šiška – Konzervatoř P.J. Vejvanovského Kroměříž, v letech 1990 až 2018 ředitel školy
 • Mgr. Hana Pátková – Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž, od roku 2008 ředitelka
 • PaedDr. Marta Ludvíková – Základní škola T.G. Masaryka Kroměříž, emeritní ředitelka, autorka knih i učebnic pro děti
 • Mgr. Miroslav Plaček – Základní škola Zámoraví Kroměříž, 28 let je ředitelem školy
 • Mgr. Vladislava Bednářová – Základní škola Huslenky, 21 let je ředitelkou školy
 • Philip James Mabbett – Základní škola UNESCO Uherské Hradiště, kvalifikovaný rodilý mluvčí z Velké Británie
 • Věra Kordulová – Základní škola Zlín – Mikoláše Alše 558, provoz školní jídelny
 • Ing. Jiří Šára – Základní škola Lukov
 • Mgr. Libuše Přílučíková – Základní škola Zlín, tř. Svobody 868

Kromě výše uvedených pedagogů a pracovníků škol zástupci kraje pogratulovali také třem ředitelkám škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským krajem, jimž bylo uděleno nejvyšší resortní vyznamenání – Medaile 2. stupně ministra školství. Jsou jimi:

 • Mgr. Pavlína Frdlíková – Základní škola Otrokovice, Komenského
 • Mgr. Elena Slámová – Dětský domov Valašské Meziříčí
 • Mgr. Alena Štachová – Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín.

A konečně mezi hosty nechyběla ani Mgr. Pavlína Strýčková, učitelka Základní školy Kunovice – U Pálenice, která se stala „Zlínskou Ámoskou 2019″ a postoupila do celostátního finále v Praze. Tam byla vyhlášena „Ámosem sympaťákem“ a navíc získala titul „Ámos matikář“.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x