Do kontejnerů na bioodpad se nesmějí dávat větve, rozhodla valašskokloboucká radnice

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Od dubna jsou opět v klobouckých ulicích rozmístěny hnědé kontejnery na třídění bioodpadu. V letošní sezoně bude pro jejich využívání platit jedna novinka, a to nutnost třídění větví, serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí města Lenka Zvonková.

Lidé by měli větve odkládat vedle kontejneru na označené místo. Díky tomuto opatření bude možné zelené zbytky z nádob zpracovat lépe a hospodárněji a větve budou sváženy ke štěpkování.

„Každoročně se objem vytříděného biologicky rozložitelného odpadu svezeného do komunitní kompostárny zvyšuje. Je chvályhodné, že Klobučané přijali třídění bioodpadu jako běžnou součást života a že ho třídí v takovém objemu. Dosažené množství dokonce začalo převyšovat kapacitní možnosti naší kompostárny a zpracování bylo natolik finančně náročné, že jsme museli pro letošní rok najít nový systém,“ uvedl do souvislostí místostarosta města Valašské Klobouky Karel Ptáček.

Lidé by proto měli nově vhazovat do kontejnerů pouze bioodpad bez větví ze stromů a keřů, pro které jsou na stanovištích označena vhodná místa. „Tím docílíme toho, že obsah kontejnerů bude možné předat zpracovatelské firmě k dalšímu efektivnímu využití. Komunitní kompostárně se také značně odlehčí, aby mohla i nadále odebírat od občanů zbytky rostlinného původu, které sem přivezou přímo ze svých domácností a zahrad. Podobně sem poputuje materiál z údržby veřejné zeleně a ze sběrného dvora,“ poznamenal místostarosta.

Do hnědých kontejnerů na bioodpad patří zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, posekaná tráva, listí, seno, kůra, kávové a čajové zbytky nebo piliny. Rozhodně sem nepatří jídlo, maso, oleje a tuky, popel, papír, plast, sklo, textil, nebezpečný odpad, zvířecí exkrementy, kamení nebo smetky z chodníků a silnic. Svoz kontejnerů bude probíhat v pravidelném týdenním intervalu.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x