V Kloboukách vznikla analýza služeb pro ohrožené děti a rodiny

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Posílení dostupnosti terapeutické práce s dětmi a rodinami, rozvoj psychologické péče přímo ve školách, zlepšení vzájemné informovanosti poskytovatelů služeb a orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo posílení komunikace mezi sociální sférou a školstvím. Takto jsou vytyčeny stěžejní potřeby v oblasti ORP Valašské Klobouky z pohledu aktérů sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Lenka Zvonková.

Stávající síť prošla detailní analýzou během projektu Ministerstva práce a sociálních věcí. „Síťování služeb pro ohrožené rodiny a děti trvá na Valašskokloboucku od července 2016. Výstupem tohoto projektu je analýza sítě, která popisuje nejen reálnou situaci v území, ale také nastavuje optimální podobu nabídky služeb pro děti a jejich rodiny,“ popsala hlavní účel Kristýna Dvořáková, lokální síťařka pro ORP Valašské Klobouky. „Prostor pro rozvoj spatřuje například ve vzájemném propojení aktérů sociálních služeb, ve zlepšení psychologické péče a nabídky preventivních programů ve školách nebo ve zvýšení kapacity logopedické péče,“ dodala.

Sítí služeb pro ohrožené děti a rodiny se rozumí soubor institucí, organizací a dalších subjektů, které na daném území situaci těchto rodin ovlivňují. Na Vaašskokloboucku je síť zastoupena především poskytovateli sociálních služeb s různorodou specializací. Mezi aktéry však patří také orgán sociálně-právní ochrany dětí, školy a školská zařízení, zdravotnické subjekty, komunitní a rodinná centra a další. „Jejich zástupci se sdružili v síťovací platformě, která umožnila diskusi odborníků napříč resorty a která by měla ve vzájemné spolupráci pokračovat i po skončení projektu,“ zmínila Kristýna Dvořáková.

Analyticko-strategický dokument může být využitý jako podklad při tvorbě rozvojových záměrů a projektů. K dispozici je proto všem aktérům sítě, poskytovatelům sociálních služeb i veřejnosti, a to zde na webu města.

Aktivita lokálního síťování je realizována v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x