OTEVŘENÝ DOPIS zastupitelům Zlínského kraje zaslal bývalý hejtman a starostové okresních měst. Zabývá se stavem krajského zdravotnictví

ZLÍNSKÝ KRAJ - Krajskému zastupitelstvu byl doručen otevřený dopis týkající se výstavby nové nemocnice. Ten jménem bývalé primátorky města Zlína Ireny Ondrové, bývalého starosty města Uh. Hradiště Libora Karáska, bývalé starostky města Vsetína Ivety Táborské, bývalé starostky města Kroměříže Daniely Hebnarové a také jménem svým odeslal bývalý hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Vážení zastupitelé,

Rada Zlínského kraje se navzdory názorům mnoha oponentů i tlaku z řad odborné i laické veřejnosti rozhodla pro výstavbu nového nemocničního areálu v lokalitě Zlín – Malenovice, aniž by se stejným nasazením vypracovala projekt postupné modernizace stávající KNTB. Výstavbu nového nemocničního areálu považujeme za experiment, který v sobě zahrnuje neúměrná rizika.

Může mít na dlouhá desetiletí dopad na organizaci a řízení poskytování zdravotní péče v celém Zlínském kraji, ale také může zásadním způsobem ovlivnit krajské finance s dopadem na jiné sektory, které spadají do gesce kraje. Vedení kraje by například mělo odpovědět na otázku, PROČ stále neexistuje aktuálně schválená Koncepce zdravotnictví Zlínského kraje, která by korektním způsobem odůvodnila a prokázala potřebu výstavby zcela nové nemocnice. Nebo PROČ neexistuje zpracovaná a nezávisle auditovaná Studie proveditelnosti podle mezinárodních standardů, která by na principu variantního řešení reálně posoudila existující možnosti.

Otázek, na které by vedení kraje mělo veřejnosti pravdivě odpovědět, je daleko více:

  • PROČ se nepostupuje podle principu předběžné opatrnosti kvůli reálné hrozbě astronomického zadlužení Zlínského kraje v řádech miliard korun? A jakou roli v projektu sehrává finanční skupina PENTA?
  • PROČ se opakovaně usiluje o sloučení (fúzi) čtyř okresních nemocnic (Uh. Hradiště, Vsetín, Kroměříž, Zlín) pod jednu organizaci a jedno IČO?
  • PROČ je navrhováno krytí financování výstavby z úvěru Zlínského kraje prostřednictvím plateb z výnosů za poskytovanou zdravotní péči KNTB v řádech miliard, a to s reálným rizikem dopadů na platy zdravotníků?
  • PROČ se v nákladech projektu nepočítá s náklady na správu a revitalizaci současného areálu KNTB a jaká je jeho případná užitelnost pro potřeby města Zlína i kraje tak, aby se z něj nestalo „město duchů“?
  • PROČ neexistuje k preferovanému „jedinému řešení“ stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Lékařské komory ČR, odborných lékařských společností, či příslib vlády ČR spolupodílet se na financování investice?
  • PROČ neexistuje k preferovanému „jedinému řešení“ stanovisko VZP, popř. není předjednána Smlouva o smlouvě budoucí, která by pro KNTB zajistila výhodnější formu úhrad za poskytovanou zdravotní péči?
  • PROČ se k záměru Zlínského kraje doposud nevyjádřilo Statutární město Zlín prostřednictvím závazného usnesení zastupitelstva?
  • PROČ nikdo z kompetentních osob nepřizná, že v průběhu splácení případného astronomického dluhu Zlínského kraje může po dobu jedné generace dojít k dramatickému omezení rozpočtů v oblasti školství, dopravy, kultury a sociálních věcí stejně, jako k omezení podpory rozvoje občanské společnosti v našich obcích a městech?

Vedení kraje se dlouhodobě snaží vytvářet umělý mediální obraz o tom, že výstavba nového nemocničního areálu je „jediným správným řešením“.

Jsme si samozřejmě vědomi špatného stavu mnohých objektů využívaných pacienty a zdravotníky v současném areálu KNTB. I to se ale dá řešit. Jen je třeba mít snahu najít nejlepší cestu k nápravě dnešního neutěšeného stavu KNTB, aniž by případný negativní dopad na pacienty i lékaře byl příliš velký. Zájem pacientů musí zůstat vždy na prvním místě.

Ve Zlíně 5. dubna 2019 

Podpisy signatářů:

Libor Lukáš v.r., hejtman Zlínského kraje 2004–2008
Irena Ondrová v.r., primátorka města Zlín 2006–2010
Iveta Táborská v.r., starostka města Vsetín 2010–2014
Libor Karásek v.r., starosta města Uherské Hradiště 2002–2010
Daniela Hebnarová v.r., starostka města Kroměříž 2010–2014

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x