DOPRAVNÍ INFO: Přehled uzavírek pro tento týden

ZLÍNSKÝ KRAJ - Z kraje týdne přinášíme aktuální seznam uzavírek ve Zlínském kraji, můžete tedy své cesty co nejlépe naplánovat. Šťastnou cestu!

V Otrokovicích platí od 18. února 2019 úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do podzimu.

Omezení z důvodu stavebních prací – vybudování nových chodníků – očekávejte ve Zlíně v ulici Lesní čtvrti III (pod gymnáziem).  Potrvá až do 15. srpna.

Stavební práce ve Zlíně uzavřely až do 18. srpna také ulici Ševcovská od křižovatky s ulicí Díly II po bytový dům č. p. 4087.

Úplná uzavírka trvá v Záříčí, v úseku od Vlkoše před křiž. s III/4349. Důvodem je rekonstrukce vozovky z důvodu havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost. Objízdná trasa je vedena přes Kyselovice, Chropyni, Záříčí.

Do 31. července bude z důvodu I. etapy prací na silnici omezen provoz ve Viganticích, okres Vsetín, silnice III/4867 na 3,474 km až 4,629 km. Provádí se oprava povrchu vozovky. Provoz je dle potřeby řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Další etapa oprav čeká silnici III/4867 ve Viganticích od 18. března. Připravte se na zdržení způsobené částečnou uzavírkou, konkrétně střídavým provozem jedním jízdním pruhem, který je řízený světelnou signalizací, a jedním pracovním místem s usměrněním provozu přechodným dopravním značením.

Rekonstrukce se dočkala rovněž silnice silnice II/487 v Novém Hrozenkově, v jejím důsledku počítejte od 18. března do 31. srpna s částečnou uzavírkou. To znamená střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací ve dvou místech a jedno pracovní místo s přechodným dopravním značením.

Výstavba projektu „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“ si vyžádala dopravní omezení na silnici II/481– část obce Jezerné – Velké Karlovice. Až do 18. srpna se v místě připravte na kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvláštní užívání silnice č. II/481 pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů, při provádění stavebních prací při výstavbě cyklostezky.

Dokončování přestavby mostu 49516-2 může zdržet řidiče v Bojkovicích-Krhově. Počítejte se dvěma pracovními místy, kde je provoz usměrněný přechodným dopravním značením.

Úplná uzavírka, která se netýká autobusů a vozů IZS, čeká řidiče v Kvasicích na silnici III/36741, směr na Sulimov, až do 2. června 2019.  Objízdná trasa je vedena přes Střížovice, Bařice, Vrbku. Důvodem je rekonstrukce silnice – práce VAK Kroměříž.

Chvalčov  v katastru obce Rajnochovice, část obce Kotáry, okres Kroměříž, silnice II/437, pokračují práce na silnici, práce přes den, přípravné práce před další realizací stavebních prací v rámci akce s názvem: „Silnice II/437: Chvalčov – křižovatka s MK Rajnochovice“.

Část obce Černé, Halenkov okres Vsetín, do 30. dubna 2019, silnice II/487, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce. Zvláštní užívání silnice č. II/487 v uzlovém úseku U Měrečků v délce 954,18 m, v úseku od odbočky do místní části „U Měrečků“ po zastávku ČD Halenkov pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů z důvodu zajištění stavební činnosti v rámci stavby: „Novostavba chodníku v obci Halenkov“.

Lačnov, okres Vsetín, do 30. června 2019, silnice III/4946, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvlástní užívání pozemní komunikace pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů na silnici č. III/4946 v uzlovém úseku Lačnov a silnici č. III/4943 v uzlovém úseku Nivy a Horní Lideč v rámci stavby: „Oprava chodníku Lačnov“ v katastrálním území Lačnov z důvodu rekonstrukce a výstavby chodníku.

Chvalčov  Tesák – křiž. s MK Rajnochovice, 9,3 km, od 1. dubna do 30. dubna 2019, silnice II/437, částečná uzavírka  ≤ 7,5 t včetně BUS. Důvodem je rekonstrukce silnice. Na trase budou 3 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu, řízeno světelnou signalizací. Chvalčov – Tesák – křižovatka s MK Rajnochovice, od 1. dubna do 31. srpna 2019, silnice II/437, úplná uzavírka  > 7,5 t  mimo BUS. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem. Důvodem je rekonstrukce silnice.

Želechovice nad Dřevnicí – Provodov, od 1. dubna do 30. června 2019, silnice III/49020, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Zlín, Kudlov, Březůvky, Provodov. Důvodem je práce na stabilizaci silničního tělesa.

Tučapy, propustek, od 1. dubna do 28. srpna 2019, silnice III/49010, částečná uzavírka  ≤ 12 t včetně IZS a BUS. Objízdná trasa je vedena po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba propustku na most. Střídavý provoz po provizorní objízdné komunikaci je řízen světelnou signalizací. Pro vozidla > 12 t  mimo IZS a BUS  platí v místě úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Rymice, Holešov.

Pitín – Slavičín, přes potok Kolelač, od 1. dubna do 21. července 2019, most 495-035, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po provizorním mostě a komunikaci v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba mostu. Střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.

Zádveřice-Raková, 900 m, od 1. dubna do 31. července 2019, silnice III/4885, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce vozovky. Střídavý provoz v 1 jízdním pruhu řízen světelnou signalizací nebo pracovní místo a usměrnění provozu přechodným dopravním značením.

Rožnov pod Radhoštěm, od 3. dubna do 2. června 2019, most 48611-2, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po nábř. Dukelských hrdinů a ulicemi Nádražní, Pionýrská a Palackého. Důvodem je stavební údržba mostu.

Rožnov pod Radhoštěm  čekají také opravy silnice I/58, ulice Ostravská, a to od 2. dubna do 30. června 2019. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zúžení vozovky v pracovním úseku. Uzavřen jeden jízdní pruh – zúžení s průjezdní šířkou min. 2,75 m. Úprava provozu dopravním značením, zařízením a proškolenými zaměstnanci s vysílačkami.

V realizaci je také oprava komunikace I/58 Pindula v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o obnovu asfaltových vrstev se záměrem zvýšení životnosti vozovky na úseku v délce 4509 m (v km 0,006 – 4,515). Na místě omezení provozu, zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Práce byly započaty v roce a budou pokračovat do konce června 2019.

Silnice II/432 – Šelešovice, okr. Kroměříž – 25. března – 12. dubna 2019 – práce na inženýrských sítích, zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Silnice II/432 v obci Šelešovice od hasičské zbrojnice po č. p. 119, kabel NN.

Silnice III/05730, část obce Na Říce, Valašská Bystřice, okr. Vsetín – 22. března – 15. září 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/05730 v uzlovém úseku Tísňavy v km 2,393-3,079 v k. ú. Valašská Bystřice.

Ulice Mládežniká, Kunovice, okr. Uherské Hradiště: 11. března – 30. dubna 2019 uzavřeno, práce na silnici. Provádění rekonstrukce a opravy ulice. Objížďka – pro vozidla do 3,5 t – přes silnicie II/498 (ulice Osvobození), silnicie I/50H (ulice Lidická), Legionářů, Cihlářská, Obecní nebo silnice I/50H (ulice Lidická), Osvobození, Obecní.

I/57 Brumov – Bylnice, okružní křižovatka silnic I/57 a III/50736, : 25. března – 31. července 2019, realizace stavebních prací celkové přestavby stávající průsečné křižovatky na jednoduchou okružní křižovatku. Kromě vlastních stavebních úprav pozemních komunikací včetně dopravního značení zahrnuje stavba i úpravy okolních zpevněných ploch, mobiliáře a podzemních vedení dotčených inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektro, plynovod).

Začátkem dubna došlo i na opravu mostu přes Jalubský potok za Huštěnovicemi na komunikaci I/55. Oprava zahrnuje výměnu mostního svršku a ložisek, položení nové železobetonové římsy, mostního zábradlí, úpravu koryta vodního toku a vyčištění kamenné dlažby. V místě částečná uzavírka mostu, práce potrvají do 15. září letošního roku.

Úplná uzavírka může překvapit v obci Pozlovice, od 4. dubna do 21. července 2019, na silnici III/4922,. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích A. Václavíka, K Přehradě, Hlavní. Mapa zde. Důvodem je výstavba autobusové zastávky. Pozn.: investorem stavby je městys Pozlovice.

2. dubna až 15. května očekávejte zdržení rovněž v obci Hovězí, okr. Vsetín – silnice II/487. Probíhají práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz. Částečná uzavírka provozu na pozemních komunikacích za účelem zajištění dokončovacích prací v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. II/487.

Oprava AB vozovek na mostech D1 v km 229,9–260,6. Částečná uzavírka dálnice D1 v termínu od 1. 4. (08:00) do 17. 4. (18:00) – 4. fáze – úsek 2. Provoz bude veden v režimu 1+1/0. c) část pravého a levého pásu dálnice (odstranění přechodné úpravy provozu) – km 236,200–244,300 vpravo a km 244,500–236,500 vlevo. Pravý pás dálnice v km 256,275–260,018 a nájezdová a výjezdová větev MÚK Kroměříž-západ (EXIT 258) vpravo. V termínu od 1. 4. (08:00) do 24. 4. (18:00) – 9. fáze – úsek 4. Provoz bude veden v režimu 1+1/0. Pokračování oprav započatých v roce 2018.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x