Vsetín vyhrál soud o Lidový dům

VSETÍN - Nejvyšší soud České republiky potvrdil rozhodnutí soudů nižších instancí, že neexistují zástavní práva k nemovitostem Lidového domu, kulturního zařízení na Sychrově a budovy bývalého okresního úřadu na Horním městě. Server Zlin.cz o tom informovala Jana Raszková ze vsetínského městského úřadu.

Kauza Wojtoň Kovex se tak po více než dvaceti letech s největší pravděpodobností uzavírá.

„Je to výborná zpráva pro město a jeho občany. Díky rozhodnutí soudu můžeme postupně pokračovat s úpravami chátrajících budov tak, aby sloužily svému účelu. Rád bych poděkoval doktoru Vohnickému z právní kanceláře Jiří Drápal & Petr Vohnický za to, že pomohl vybojovat městský majetek zpět,“ konstatoval starosta Jiří Růžička.

Dlouhé martýrium začalo v roce 1993, kdy se město zaručilo za bankovní úvěry v hodnotě 140 milionů korun firmám Wojtoň Kovex a Wojtoň Kovex příbory. Do zástavy vložilo budovy Lidového domu, bývalého okresního úřadu na Horním městě, Kotova v Rokytnici, kulturního zařízení na Sychrově a lesní porosty v katastru Vsetína a Lhoty. Když zmíněné firmy úvěry nesplatily a byl na ně vyhlášen konkurz, město se ocitlo v situaci, kdy reálně hrozilo, že o zastavené nemovitosti přijde.

S odkazem na porušení smluvních ujednání ze strany podnikatele Wojtoně město zahájilo soudní pře, které se protáhly na více než 20 let. Nejprve v roce 2014 docílilo vynětí nemovitostí z konkurzní podstaty. Stále ale na nich viselo zástavní právo. Jejich vymazání se město domáhalo v rámci dvou soudních řízení. V prvním z nich – vedeném proti Českomoravské záruční a rozvojové bance – uspělo před dvěma roky, kdy Nejvyšší soud ČR rozhodl o neexistenci zástavního práva na budovu Kotova a lesy na Jasence.

Nyní Nejvyšší soud ČR rozhodl ve prospěch města i ve druhém řízení o neexistenci zástavních práv, vedeném proti společnosti Global Financial Restructuring, s. r. o. A to znamená, že město bude konečně moci volně nakládat i s budovami Lidového domu, kulturního zařízení na Sychrově a bývalého okresního úřadu na Horním městě.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x