Zlín v oblasti digitalizace zaostává za ostatními českými městy

ZLÍN - Hnutí Zlín21 uspořádalo veřejné setkání k tématu digitalizace města. Snahou bylo přiblížit tuto problematiku občanům, ukázat jak si Zlín stojí mezi ostatními městy a na příkladech z praxe z ČR i zahraničí poukázat na výhody pro běžný každodenní život, serveru Zlin.cz to za hnutí Zlín21 uvedla Kateřina Martykánová.

Setkání, na kterém bylo představeno téma digitalizace občanům Zlína i některým koaličním a opozičním zastupitelům, vyústilo v podnětnou diskusi, na které se přítomní shodli, že Zlín má v oblasti digitalizace opravdu velké rezervy.

„Nejedná se o problém pouze ve Zlíně, Česká republika je celkově za ostatními zeměmi hodně pozadu,“ upozornil Lukáš Duffek, zástupce úspěšné zlínské firmy Incinity, která vyvíjí softwarovou platformu Invipo pro chytrá města. Invipo pomáhá se sběrem dat a jejich prezentací ve městech nejen v ČR, ale třeba také v Polsku, Slovensku, Bulharsku nebo Turecku. „Nestačí jen data sbírat, ale hlavně je transformovat do informací, které budou účelně sloužit obyvatelům,“ dodal Duffek.

Ve Zlíně se sběr a analýza získaných dat využívá zatím výhradně v dopravě, a to pro informace o dojezdových časech na příjezdech do města, ke statistikám o hustotě dopravy na křižovatkách a informaci o pohybu hromadných dopravních prostředků. Možností, které by „chytré město“ mohlo nabídnout občanům, je však mnohem víc. „Žijeme v digitální době a musíme toho využít. Digitalizaci se nemůžeme bránit, může totiž nejen zvýšit kvalitu života obyvatel, ale přinést městu také značné finanční úspory,“ uvedl opoziční zastupitel Dušan Sviečka, který je současně jedním z členů pracovní skupiny města pro problematiku Smart City.

Skupina, která se zabývá touto problematikou, by ráda v první fázi učinila alespoň základní kroky směřující k otevření městských dat. Chce zpřístupnit obyvatelům informace o dostupném parkování, sjednotit systém pro pořadatele kulturních akcí i jejich návštěvníků, vytvořit nový webový portál města a mobilní aplikaci pro občany.

Z debaty také vyplynulo, že chytré technologie musí být přístupné všem skupinám obyvatel, které je třeba dostatečně informovat o jejich výhodách a motivovat je s nimi pracovat a využívat je. „Uvědomujeme si, že zvlášť skupinu seniorů z této problematiky nesmíme vyloučit a musíme hledat cesty, jak jim vysvětlit přínosy digitalizace a využití v běžném životě,“ dodal za hnutí Zlín21 Čestmír Vančura.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x