O rozvoji sportu v Otrokovicích může díky dotazníku spolurozhodnout i široká veřejnost

OTROKOVICE - Město Otrokovice bude zpracovávat Dlouhodobý plán rozvoje sportu města. Aby plán vyhovoval co největšímu počtu obyvatel, pomohou zpracovatelům vyplněné dotazníky s názory respondentů, serveru Zlin.cz to oznámila mluvčí města Romana Stehlíková.

Výsledkem pak bude plán, kterým se bude řídit otrokovická radnice při rozhodování o tom, jakým způsobem sport podporovat.

„Součástí zpracování plánu je zjišťování zájmu občanů o sport, aktivní i pasivní, oblíbenosti jednotlivých sportů a spokojenosti obyvatel s možnostmi sportovních a volnočasových aktivit. Věříme, že se nám společně podaří vytvořit plán, při jehož postupné realizaci v následujících letech budeme zdravější, budeme rádi aktivně sportovat i se bavit výkony našich klubů, týmů, sportovců. Prosíme proto obyvatele města, aby se k současnému stavu podpory sportu vyjádřili. Mohou nám sdělit svou představu rozvoje sportu a zlepšení podmínek pro sportování v našem městě,“ vyzvala veřejnost Barbora Šopíková, vedoucí odboru školství a kultury, který se podílí na zpracování Dlouhodobého plánu rozvoje sportu města Otrokovice.
Dodala, že dotazník je anonymní, ale pokud chtějí mít respondenti zpětnou vazbu od zpracovatelů, mají možnost na konci dotazníku uvést svou emailovou adresu.

Dotazníky lze vyplnit online na webových stránkách města Otrokovice, a to až do 20. května včetně. Další možností je vyplnění novinových dotazníků, které je pak nutné vhodit do boxů na určených místech, kterými jsou: Bahňák: Společenský dům, recepce a Senior C, recepce; Střed: TIC Beseda Otrokovice a MěÚ Otrokovice, budova č. 1, informace; Trávníky: supermarket Albert Kvítkovice: mateřská škola, restaurace Maxima, a to rovněž do 20. května.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x