Z Kvasic na Sulimov musejí řidiči po objížďce

ZLÍNSKÝ KRAJ – Ředitelství silnic Zlínského kraje bude v tomto roce rekonstruovat část silnice III/36741 v Kvasicích. Kvůli práci vodařů je ale silnice mezi Kvasicemi a Sulimovem uzavřená už teď, informoval server Zlin.cz Jan Vandík ze zlínského Hejtmanství.

Stavební práce se zde uskuteční za úplné uzavírky, ve dvou etapách. Již nyní je silnice uzavřena z důvodu prací společnosti VaK Kroměříž. Na ně začátkem června navážou vlastní práce silničářů a obce.

„Cena za tuto stavbu je více než 9,5 milionu korun, financována bude Zlínským krajem. Stavební práce zde budou zahájeny 3. června a ukončeny do 30. listopadu 2019,“ informoval náměstek hejtmana Zlínského kraje Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.

Začátek řešeného úseku je v místě křižovatky se silnicí III/36740 v obci Kvasice a konec úseku je na konci obce ve směru na Sulimov. Po odstranění celé konstrukce stávající vozovky bude posouzena únosnost podloží. Pokud nevyhoví stanoveným hodnotám, bude nutno sanovat podloží výměnou nevhodné zeminy do hloubky 40 centimetrů vhodným kamenivem. Zajištěno bude odvodnění vozovky do nově rekonstruované kanalizace.

Objízdná trasa bude v I. etapě vedena po silnicích III/36740, III/36744, III/36735 a po místních komunikacích. Po nezbytně dlouhou dobu přibližně 14 dnů, kdy bude rekonstruována křižovatka silnice III/36741 s místní komunikací „Mírová“, budou linková autobusová doprava a vozidla IZS vedeny také po účelové komunikaci areálem ZD Kvasice. Objízdná trasa ve II. etapě bude vedena po silnici III/36740 a po místních komunikacích.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x