DOPRAVNÍ INFO: Kde číhají tento týden uzavírky?

ZLÍNSKÝ KRAJ - Práce na silnicích jsou v plném proudu, nepřipraveného řidiče tak může potkat na cestách nejedno překvapení ve formě uzavírky. Kde přesně? Čtěte...

ZLÍNSKO

V Otrokovicích platí od 18. února 2019 úplná dopravní uzavírka mostu nad železnicí v ulici Nadjezd v úseku od okružní křižovatky po ul. Přístavní a dále pak na komunikacích v okolí stavby. Objízdná trasa je rozdělena na dvě, a to pro vozidla do 20 t a nad 20 t. Objízdná trasa do 20 t je vedena po silnicích č. I/55, III/36745 a III/36746 (tř. Tomáše Bati), tj. kolem Štěrkoviště. Objízdná trasa pro vozidla nad 20 t je vedena po dálničním přivaděči a po dálnici D55, po silnicích č. I/49 (ul. Zlínská), III/36746 (ul. Objízdná) a III/36746 (tř. Tomáše Bati). Rekonstrukce mostu a jeho uzavírka by měly trvat do podzimu.

Omezení z důvodu stavebních prací – vybudování nových chodníků – očekávejte ve Zlíně v ulici Lesní čtvrti III (pod gymnáziem).  Potrvá až do 15. srpna.

Stavební práce ve Zlíně uzavřely až do 18. srpna také ulici Ševcovská od křižovatky s ulicí Díly II po bytový dům č. p. 4087.

Želechovice nad Dřevnicí – Provodov, od 1. dubna do 30. června 2019, silnice III/49020, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Zlín, Kudlov, Březůvky, Provodov. Důvodem je práce na stabilizaci silničního tělesa.

Zádveřice-Raková, 900 m, od 1. dubna do 31. července 2019, silnice III/4885, částečná uzavírka. Důvodem je rekonstrukce vozovky. Střídavý provoz v 1 jízdním pruhu řízen světelnou signalizací nebo pracovní místo a usměrnění provozu přechodným dopravním značením.

Úplná uzavírka může překvapit v obci Pozlovice, od 4. dubna do 21. července 2019, na silnici III/4922,. Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích A. Václavíka, K Přehradě, Hlavní. Mapa zde. Důvodem je výstavba autobusové zastávky. Pozn.: investorem stavby je městys Pozlovice.

Na úplnou uzavírku 2 větví křižovatky (silnice III/4973, III/4975) Otrokovice-Kvítkovice, směr Pohořelice a Napajedla, se připravte od 16. dubna do 10. května. Objízdná trasa je vedena z Otrokovic po I/55 do Napajedel a po silnicích III/49724 a III/4976. Důvodem je stavba jihovýchodního obchvatu Otrokovic.

Luhačovice – ulice Lužné – 26. dubna – 7. května 2019 – stavební práce – uzavřeno. Realizace stavby „REKO MS Luhačovice-Lužné“. Vyloučení silničního provozu vozidel mimo vozidel s povolením stavby a mimo vozidel IZS z důvodu průběhu stavebních prací pouze v pracovní době. Omezení z důvodu stavebních prací – vybudování nových chodníků 

Otrokovice čeká během měsíců dubna a května 2019 bude  rekonstrukce vodovodu v ulici Prostřední. Předpokládaná délka prací spojených s rekonstrukcí je 30 dnů. Rekonstrukce si vyžádá celkovou uzavírku této ulice v úseku mezi křižovatkami s ul. Čechova a Dolní. Práce budou prováděny za příznivého počasí vždy v době od 6.00 do 18.00 hodin. Ulice bude v této době přístupná pouze pro pěší. Mimo tuto dobu bude ulice sníženou rychlostí průjezdná.

VSETÍNSKO

Do 31. července bude z důvodu I. etapy prací na silnici omezen provoz ve Viganticích, okres Vsetín, silnice III/4867 na 3,474 km až 4,629 km. Provádí se oprava povrchu vozovky. Provoz je dle potřeby řízen kyvadlově světelným signalizačním zařízením. Další etapa oprav čeká silnici III/4867 ve Viganticích od 18. března. Připravte se na zdržení způsobené částečnou uzavírkou, konkrétně střídavým provozem jedním jízdním pruhem, který je řízený světelnou signalizací, a jedním pracovním místem s usměrněním provozu přechodným dopravním značením.

2. dubna až 15. května očekávejte zdržení rovněž v obci Hovězí, okr. Vsetín – silnice II/487. Probíhají práce na silnici, střídavý jednosměrný provoz. Částečná uzavírka provozu na pozemních komunikacích za účelem zajištění dokončovacích prací v souvislosti s rekonstrukcí silnice č. II/487.

Rekonstrukce se dočkala rovněž silnice silnice II/487 v Novém Hrozenkově, v jejím důsledku počítejte od 18. března do 31. srpna s částečnou uzavírkou. To znamená střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízený světelnou signalizací ve dvou místech a jedno pracovní místo s přechodným dopravním značením.

Výstavba projektu „Cyklostezka Velké Karlovice – Jezerné“ si vyžádala dopravní omezení na silnici II/481– část obce Jezerné – Velké Karlovice. Až do 18. srpna se v místě připravte na kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvláštní užívání silnice č. II/481 pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů, při provádění stavebních prací při výstavbě cyklostezky.

Valašské Meziříčí – silnice II/03569 (ulice u Byniny) – 23. dubna– 19. května 2019 – oprava povrchu vozovky, omezení. Uzavírka silnice III/03569, v rámci realizace stavby „Silnice I/35 hr. Kraje Lešná II. etapa – Valašské Meziříčí – MOK TESCO“, uzavřen pravý jízdní pruh – ve směru k silnici I/35 – připojení na silnici I/35 bude uzavřeno. Objížďka – jednosměrná, Lešná II. etapa: Objízdná trasa povede ve směru Lešná – Valašské Meziříčí po silnicích III/03562 a III/03561 a ve směru Bynina – Lešná po silnicích III/03562 a III/03561 a ve směru Bynina – Lešná po silnicích III/03569, SO 101 (budoucí silnice III/03570), III/0478.

Valašské Meziříčí – silnice I/35 (ulice Masarykova) – Valašské Meziříčí – Lešná, část obce Mštěnovice – 23. dubna 2019 – 30. června 2019 – stavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, I/35 Valašské Meziříčí, usměrněno dopravním značením – frézování, při pokládce asfaltu od 29. 4. – jednosměrný provoz ve směru Valašské Meziříčí – Hranice, v opačném směru objízdná trasa, usměrnění dopravním značením – dokončovací práce. Objížďka – bez rozlišení, jednosměrná: silnice III/03570 – silnice III/03561 (ulice Hranická), Valašské Meziříčí, okr. Vsetín přes: silnice III/03562 (Lhotka nad Bečvou), silnice III/03561 (ulice Hranická) (Valašské Meziříčí), Objízdná trasa při uzavírce provozu ve směru Hranice – Valašské Meziříčí při pokládce asfaltových vrstev cca ve dnech 29. dubna – 19. května ve směru Lešná – Valšské Meziříčí od okružní křižovatky Lešná po silnicích III/03562 k. ú. Lhotka nad Bečvou, III/03561 Valašské Meziříčí ul. Hranická, ul Hřbitovní, ve směru Bynina – Lešná okružní křižovatka a opačně po silnicích III/03569, III/03570, III/0487. Provoz ve směru Valašské Meziříčí – Hranice v místě stavby bude zachován. 

Vsetín, silnice III/05737 (ulce Nádražní) hlásí jednosměrnou uzavírku v pravém jízdním pruhu ve směru od okužní křižovatky s ul. Štěpánská a J. Sousedíka ve směru k autobusovému nádraží, v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Svárov po křižovatku s místní komunikací ul. U Hřiště ve Vsetíně. Objížďka bude vedena po silnici č. III/05736 v ul. Pod Pecníkem, Sychrov a Palackého.

Část obce Černé, Halenkov okres Vsetín, do 30. dubna 2019, silnice II/487, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, stavební práce. Zvláštní užívání silnice č. II/487 v uzlovém úseku U Měrečků v délce 954,18 m, v úseku od odbočky do místní části „U Měrečků“ po zastávku ČD Halenkov pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů z důvodu zajištění stavební činnosti v rámci stavby: „Novostavba chodníku v obci Halenkov“.

Lačnov, okres Vsetín, do 30. června 2019, silnice III/4946, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zvlástní užívání pozemní komunikace pro provedení stavebních prací a umístění, skládání a nakládání věcí, materiálu a stavebních strojů na silnici č. III/4946 v uzlovém úseku Lačnov a silnici č. III/4943 v uzlovém úseku Nivy a Horní Lideč v rámci stavby: „Oprava chodníku Lačnov“ v katastrálním území Lačnov z důvodu rekonstrukce a výstavby chodníku.

Rožnov pod Radhoštěm, od 3. dubna do 2. června 2019, most 48611-2, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po nábř. Dukelských hrdinů a ulicemi Nádražní, Pionýrská a Palackého. Důvodem je stavební údržba mostu.

Rožnov pod Radhoštěm čekají také opravy silnice I/58, ulice Ostravská, a to od 2. dubna do 30. června 2019. Kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Zúžení vozovky v pracovním úseku. Uzavřen jeden jízdní pruh – zúžení s průjezdní šířkou min. 2,75 m. Úprava provozu dopravním značením, zařízením a proškolenými zaměstnanci s vysílačkami.

V realizaci je také oprava komunikace I/58 Pindula v Rožnově pod Radhoštěm. Jedná se o obnovu asfaltových vrstev se záměrem zvýšení životnosti vozovky na úseku v délce 4509 m (v km 0,006 – 4,515). Na místě omezení provozu, zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Práce byly započaty v roce a budou pokračovat do konce června 2019.

Rožnov pod Radhoštěm – ulice Zemědělská – od 11. března do 31. května 2019 – uzavřena v důsledku výstavby parkoviště.

Silnice III/05730, část obce Na Říce, Valašská Bystřice, okr. Vsetín – 22. března – 15. září 2019 stavební práce, kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem, částečná uzavírka silnice III/05730 v uzlovém úseku Tísňavy v km 2,393-3,079 v k. ú. Valašská Bystřice.

KROMĚŘÍŽSKO

Úplná uzavírka trvá v Záříčí, v úseku od Vlkoše před křiž. s III/4349. Důvodem je rekonstrukce vozovky z důvodu havarijního stavu ohrožujícího bezpečnost. Objízdná trasa je vedena přes Kyselovice, Chropyni, Záříčí.

Šelešovice, okres Kroměříž – silnice II/432, silnice III/43223 – 23. dubna – 17. května 2019 – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce. Silnice: II/432, III/43223 v obci Šelešovice (u křiž. II/432 x III/43223 x III/43222). Důvod: „Šelešovice, u hospody, kabel NN“.

Úplná uzavírka, která se netýká autobusů a vozů IZS, čeká řidiče v Kvasicích na silnici III/36741, směr na Sulimov, až do 2. června 2019.  Objízdná trasa je vedena přes Střížovice, Bařice, Vrbku. Důvodem je rekonstrukce silnice – práce VAK Kroměříž.

Chvalčov – Tesák – křiž. s MK Rajnochovice, 9,3 km, od 1. dubna do 30. června 2019, silnice II/437, částečná uzavírka  ≤ 7,5 t včetně BUS. Důvodem je rekonstrukce silnice. Na trase budou 3 úseky se střídavým provozem v 1 jízdním pruhu, řízeno světelnou signalizací. Chvalčov – Tesák – křižovatka s MK Rajnochovice, od 1. dubna do 31. srpna 2019, silnice II/437, úplná uzavírka  > 7,5 t  mimo BUS. Objízdná trasa je vedena přes obce Držková, Lukov, Fryšták, Holešov, Bystřice p. Hostýnem. Důvodem je rekonstrukce silnice.

Tučapy, propustek, od 1. dubna do 28. srpna 2019, silnice III/49010, částečná uzavírka  ≤ 12 t včetně IZS a BUS. Objízdná trasa je vedena po mostním provizoriu v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba propustku na most. Střídavý provoz po provizorní objízdné komunikaci je řízen světelnou signalizací. Pro vozidla > 12 t  mimo IZS a BUS  platí v místě úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena přes Prusinovice, Pacetluky, Roštění, Rymice, Holešov.

Rataje, část obce Popovice, od 10. dubna do 15. srpna 2019 – zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, stavební práce, omezení na silnici III/43218 v obci Rataje, Popovice z důvodu – „Rataje – oprava chodníku a zídky“.

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Pitín – Slavičín, přes potok Kolelač, od 1. dubna do 21. července 2019, most 495-035, úplná uzavírka. Objízdná trasa je vedena po provizorním mostě a komunikaci v blízkosti stavby. Důvodem je přestavba mostu. Střídavý provoz jedním jízdním pruhem řízen světelnou signalizací.

Dokončování přestavby mostu 49516-2 může zdržet řidiče v Bojkovicích-Krhově. Počítejte se dvěma pracovními místy, kde je provoz usměrněný přechodným dopravním značením.

Ulice Mládežniká, Kunovice, okr. Uherské Hradiště: 11. března – 30. dubna 2019 uzavřeno, práce na silnici. Provádění rekonstrukce a opravy ulice. Objížďka – pro vozidla do 3,5 t – přes silnicie II/498 (ulice Osvobození), silnicie I/50H (ulice Lidická), Legionářů, Cihlářská, Obecní nebo silnice I/50H (ulice Lidická), Osvobození, Obecní.

I/57 Brumov-Bylnice, okružní křižovatka silnic I/57 a III/50736, : 25. března – 31. července 2019, realizace stavebních prací celkové přestavby stávající průsečné křižovatky na jednoduchou okružní křižovatku. Kromě vlastních stavebních úprav pozemních komunikací včetně dopravního značení zahrnuje stavba i úpravy okolních zpevněných ploch, mobiliáře a podzemních vedení dotčených inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, elektro, plynovod).

Začátkem dubna došlo i na opravu mostu přes Jalubský potok za Huštěnovicemi na komunikaci I/55. Oprava zahrnuje výměnu mostního svršku a ložisek, položení nové železobetonové římsy, mostního zábradlí, úpravu koryta vodního toku a vyčištění kamenné dlažby. V místě částečná uzavírka mostu, práce potrvají do 15. září letošního roku.

 

Částečná uzavírka dálnice D1 v rozsahu: a) 24. 4. (8:00) až 10. 5. (18:00): současně (1) levý pás dálnice v km 244,555–236,677 a (2) nájezdová a výjezdová větev MÚK Mořice (EXIT 244). Provoz bude veden v režimu 0/1+1.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x