Beseda na téma zápachu v Otrokovicích byla plná emocí

OTROKOVICE - Téměř zaplněný kinosál Otrokovické Besedy dal na srozuměnou, že je zápach ve městě velkým tématem a obyvatele skutečně trápí. Beseda s veřejností, jejímž cílem bylo prezentovat výsledky studie nazvané Identifikace zdrojů znečištění ovzduší, vyvolala velké vášně, serveru Zlin.cz to řekla mluvčí města Romana Stehlíková.

Předstoupit veřejně před obyvatele města v tak už dlouhodobě vypjaté atmosféře se rozhodlo vedení města společně s pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje, aby mimo jiné vysvětlili, že jde všem o stejnou věc – zmírnit zápach na Bahňáku.

Zadavatelem studie, která vznikla na základě rozsáhlého měření na území města v srpnu a září loňského roku, je Zlínský kraj. Zadání studie směřovalo především na zdroje zápachu obtěžujícího ponejvíce obyvatele části lokality Bahňák a Stará kolonka.

Otrokovičany přišli nejen se studií samotnou, ale také dalšími informacemi z oblasti ochrany ovzduší se zaměřením na obtěžování zápachem seznámit pracovníci odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, kteří si na prezentaci pozvali zástupce zhotovitele studie, tedy společnosti Envitech Bohemia, a také zástupce řešitelského týmu, který pracoval pod hlavičkou Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Na získání některých podkladů pro studii se podílela i otrokovická radnice, nechala například zpracovat měření pachový látek. V rámci tohoto měření bylo odebráno celkem 26 vzorků ovzduší, které byly následně zanalyzovány v akreditované laboratoři Zdravotního ústavu Ostrava a byly stanoveny koncentrace pachových látek. Vzorky byly odebrány vždy tam, kde se aktuálně vyskytoval zápach. Do výzkumu se zapojili také někteří obyvatelé města, kteří poskytli své nemovitosti k umístění měřících přístrojů.

Cílem studie bylo identifikovat potenciální zdroje zápachu obtěžujícího zejména části Bahňáku a Kolonky. Ačkoliv většina lidí „ví“, že nejvíce obtěžující zápach pochází z kafierie a čistírny odpadních vod, je nutné si uvědomit, že v úřední i soudní praxi platí pouze nezvratné důkazy a studie je jeden z prvních skutečných důkazů, o který je možné se opřít a krajský úřad jej v řízeních, která vede, použije. Také je však potřeba dodat, že na radikální řešení, které by umožnilo vystěhování jakéhokoli obtěžujícího provozu, by to nestačilo. Proto zatím stále platí, již mnohokrát opakované:

1. Město ani městský úřad nemá k těmto zdrojům znečištění ovzduší naprosto žádné pravomoci. Jediné, co samospráva může a opakovaně to také dělá, je jednat s provozovateli, apelovat na jejich slušnost a pokoušet se je přesvědčit, aby jednali korektně.

2. Nejdůležitějším kontrolním orgánem s největšími pravomocemi je ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí). Na ČIŽP musí nejlépe směřovat všechny podněty a informace o tom, kdy a v jakém místě se zápach vyskytoval a kdo je jeho pravděpodobným původcem. Podněty a stížnosti je možné posílat na ČIŽP buď přímo (v tomto případě je dobré trvat na odpovědi na podnět v zákonné lhůtě), nebo je možné posílat informace o zápachu na městský úřad, který je hromadně na inspekci předává.

„Problematiku zápachu na Bahňáku rozhodně nepodceňujeme. Přestože zákonné pravomoci nemáme téměř žádné, aktivně jednáme a apelujeme na dotčené společnosti, aby činily možná opatření, probíráme veškeré možnosti s Krajským úřadem Zlínského kraje, zapojili jsme i právníky, abychom zjistili, zda je možné nalézt soudní cestu. V následujících týdnech se sejdeme i se zástupci České inspekce životního prostředí,“ uvedla Hana Večerková, starostka města. Doplnila, že ve studii vyšla jako jedna ze znečišťovatelů ovzduší také městská kompostárna, Technické služby Otrokovice začaly činit okamžité kroky k nápravě.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x