Canticum Camerale představí barokní skvosty na dvou koncertech

ZLÍN, NAPAJEDLA – Dvě vystoupení, na kterých představí dnešnímu publiku neznámá díla barokních autorů, chystá zlínský pěvecký sbor Canticum Camerale na sobotu v Klášterní kapli v Napajedlích a na neděli ve zlínském kostele na Jižních svazích. Server Zlin.cz informovala o události vedoucí komorního sboru Canticum Camerale Jana Lukášová.

Znovuobjevené barokní skvosty z archivu kroměřížského zámku. Tak uvádí koncert, na němž zazní dílo Missa Ferdinandi autora Giovanniho Valentiniho a skladby dalších dvou jeho současníků, sbormistr Eduard Tomaštík. „Jedná se vlastně o novodobou premiéru,“ řekl Tomaštík o vokálně instrumentálních dílech z poloviny 17. století.

Giovanni Valentini byl italský hudební skladatel žijící na přelomu 16. a 17. století, hráč na klávesové nástroje a básník. Pocházel pravděpodobně z Benátek a jeho učitelem byl zřejmě Giovanni Gabrieli. Působil v Polsku jako varhaník na dvoře Zikmunda III. Vasy, poté ve Štýrském Hradci na dvoře Ferdinanda II., tehdy štýrského vévody. Po zvolení Ferdinanda císařem se s jeho dvorem přesunul do Vídně, stal se zde dvorním kapelníkem a v tomto postavení setrval i za Ferdinanda III., jemuž v závěti odkázal své dílo.

Pietro Andrea Ziani (1616) působil jako varhaník v Trevisu ,v Candii , Brescii a v Benátkách. V letech 1657–1659 byl kapelníkem v bazilice v Bergamu, V roce 1660 vstoupil do služeb habsburského dvora na dvoře arcivévody Ferdinanda Karla Tyrolského a v letech 1663–1667 byl dirigentem dvorního orchestru ve Vídni. Zde vytvořil četná oratoria a opery, které byly uváděny ve Vídni i v Benátkách. Od roku 1668 až do roku 1677 působil jako první varhaník v bazilice sv. Marka v Benátkách. Poté se stal se profesorem na konzervatoři Conservatorio di Sant’Onofrio a Porta Capuana a dvorním varhaníkem v Neapoli, kde r. 1684 zemřel. Kromě mnoha oper a oratorií byl i oblíbeným autorem komorní hudby.

Dirigent, sbormistr, tenorista, a cimbalista Eduard Tomaštík je absolventem bratislavské konzervatoře a JAMU. Získal doktorát z hudební vědy na FF MUNI v Brně se zaměřením na hudební dění na Moravě v 17. století . V roce 1998 založil komorní soubor staré hudby Societas Incognitorum se zaměřením na vokální a vokálně-instrumentální hudbu 16. a 17. století. S tímto souborem uskutečnil řadu koncertních a studiových novodobých premiér ve spolupráci s Českou televizí a mnoha rozhlasovými stanicemi. V posledních letech se zabývá také žánrovými přesahy staré hudby a hledá společné jmenovatele se současnými hudebními žánry, což vyústilo v unikátní spolupráci se slovenským jazzovým triem Pacora. Současně působí jako lektor na interpretačních kurzech se zaměřením na starou hudbu a jako dirigent a sbormistr spolupracuje s různými vokálními a orchestrálními tělesy u nás i v zahraničí. Je zakládajícím členem hudebního tria PONK, jehož hlavním záměrem je tlumočit široké veřejnosti moravský folklór moderními prostředky.

Smíšený komorní pěvecký sbor Canticum Camerale se od svého založení sbormistrem Romanem Válkem v roce 1982 věnuje převážně dobově poučené interpretaci staré hudby z období Ars Nova, renesance a baroka a mimoto se také podílí na hudebních projektech Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně či Městského divadla Zlín. Velkou část své činnosti pod vedením sbormistra Eduarda Tomaštíka směřuje v posledních letech ke znovuuvádění děl staré, převážně barokní hudby vzniklé zejména na Moravě a která nebyla v novodobé historii interpretována. Kromě toho v roce 2010 sbor uvedl v premiéře opus současného autora a člena sboru Miroslava Hromádky pro sbor a continuo Missa brevis(2010) a r. 2018 Hromádkovo Requiem z r. 2017.

Na koncertech, které se uskuteční v sobotu 11. května od 17 hodin v Klášterní kapli v Napajedlích a o den později od 16 hodin v Kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Zlíně na Jižních svazích, vystoupí spolu se sborem sopranistka Kateřina Šujanová, tenorista Ondřej Múčka a bas Martin Šujan. Malý orchestr budou tvořit houslisti Eva Kalová a vít Nermut, cellista Dalibor Pimek a doprovodu na varhanní pozitiv se ujme Marek Čermák.

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x