Nejlepší lidoví výrobci převzali v Hradišti ocenění za svou práci

UHERSKÉ HRADIŠTĚ - Podruhé v historii se v Uherském Hradišti předávaly dvě ceny pro lidové výrobce v jeden čas a na jednom pódiu. Server Zlin.cz o tom informoval mluvčí města Jan Pášma. 

Pro Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kterou uděluje město Uherské Hradiště, si do uherskohradišťské Reduty přišly Jarmila Kraváčková za práci z textilních vláken – vyšívání na výřez a Gabriela Majíčková za užitkovou a dekorativní keramiku. Čestné uznání pak připadlo Antonii Dostálkové za významný přínos v oblasti výtvarných dovedností inspirovaných tradičními textilními technikami a za práci s modrotiskem. Mistrem tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se stali Marie Vlčková z Uherského Ostrohu za výrobu kraslic, Blanka Ammann z Huslenek, která vyniká v tzv. pletení na rámu, a Jaroslav Němec, jehož doménou je výroba předmětů ze slámy.

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005. Ve svém názvu nese jméno Vladimíra Boučka, zakladatele novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významné osobnosti města Uherské Hradiště. Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise.

Cenou Vladimíra Boučka se může pochlubit již celkem 25 osobností. Čestných ocenění při Ceně Vladimíra Boučka bylo uděleno celkem osm.

Zlínský kraj přistoupil k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu v roce 2011 a v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel zřídil titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Je formou veřejného uznání a také podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím. Toto ocenění získalo již celkem 24 osobností.

V minulosti již několik držitelů Ceny Vladimíra Boučka obdrželo také krajský titul Mistra tradiční rukodělné výroby a naopak. Z letos oceněných „Mistrů“ má již z dřívějška cenu Vladimíra Boučka Marie Vlčková.

„Město Uherské Hradiště svůj velmi úzký vztah k tradicím dokazuje mimo jiné pořádáním mnoha akcí v lidovém duchu a v průběhu celého roku také řadou jarmarků, kde se právě tyto osobnosti mohou prezentovat se svými výrobky a patří jim zde čestné místo,“ řekl při svém proslovu starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Udržování tradic vyzdvihl také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. „Jsem velmi rád, že se s těmito lidmi mohu osobně potkat a popřát jim všechno dobré. Nejpodstatnější je, že předávají své řemeslo dalším generacím, v tom vidím největší přínos jejich činnosti,“ řekl hejtman.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x