Počet obyvatel Zlínského kraje se snižuje

ZLÍNSKÝ KRAJ - Počet obyvatel Zlínského kraje v průběhu roku 2018 klesl o 135 lidí na 582 921. Poprvé po devíti letech převažovali přistěhovalí nad vystěhovalými, vyplývá to z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). 

Ve srovnání s rokem 2017 bylo méně živě narozených i zemřelých, snížil se i počet sňatků. Výrazně vzrostl počet přistěhovalých, počet vystěhovalých jen mírně. Podíl dětí narozených mimo manželství klesl na 42,3 %.

„Na konci roku 2018 měl Zlínský kraj 582 921 obyvatel, z toho bylo 51,0 % žen. I když proti roku 2017 počet obyvatel klesl o 135 osob, nebyl tento úbytek tak výrazný jako v roce 2017, kdy představoval více než 600 lidí. Nižší pokles obyvatel byl dosažen především převahou přistěhovalých nad vystěhovalými, tedy migračním saldem, které činilo 125 osob. Vliv měla i skutečnost, že převaha zemřelých nad narozenými byla proti roku 2017 mírně nižší, představovala 260 lidí, zatímco v roce 2017 to bylo o 45 osob více,“uvádí ČSÚ.

Počet živě narozených dětí proti roku 2017 klesl jen mírně, a to o šest. V průběhu roku se živě narodilo 6 078 dětí, z toho 3 077 chlapců a 3 001 dívek. Celkový počet potratů dosáhl počtu 1 678. Umělých přerušení těhotenství bylo 820, tedy 48,9 % z celkového počtu potratů.

Ve většině krajů došlo meziročně k nárůstu počtu zemřelých, ve Zlínském a dalších třech krajích došlo k mírnému poklesu, a to o 51 lidí, což představuje 0,8 %. Z celkového počtu bylo 51,4 % mužů. Téměř třetina osob byla ve věku 80 – 89 let, více než 90 let mělo 13,6 % zemřelých.

I v roce 2018 převyšoval počet zemřelých nad počtem narozených a pokračoval tak úbytek obyvatel přirozenou měnou, který se v kraji nepřetržitě projevuje od roku 2011. V uplynulém roce představoval 260 lidí a byl nejnižší v období let 2011 až 2018.

V průběhu roku bylo uzavřeno 2 856 manželství, což je o 84 méně než v roce 2017. Naopak bylo rozvedeno 1 279 manželství.

Počet přistěhovalých v roce 2018 dosáhl 4 230 osob a vzrostl tak proti roku 2017 o 109 lidí. Z ostatních krajů se přistěhovalo 2 855 obyvatel, z ciziny 1 375. Počet vystěhovalých meziročně vzrostl o 32 osob, tedy o 0,8 % a dosáhl 4 105 lidí.

Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve třech okresech kraje, nejvyšší byl v okrese Kroměříž, a to 67 osob. Následovaly okresy Zlín a Vsetín s přírůstkem 51 a 16 osob. Pokles o devět obyvatel byl zjištěn v okrese Uherské Hradiště.

Snižování počtu obyvatel kraje se projevuje nepřetržitě od roku 2009. V posledním desetiletí ubylo v kraji více než 8,2 tisíc obyvatel.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x