Třídění odpadu je jedním z témat letošního Zlínského filmového festivalu

ZLÍN – Jedním z témat letošního Zlínského filmového festivalu bude také třídění odpadu. Serveru Zlin.cz to sdělila mluvčí akce Kateřina Martykánová.

Zlínský filmový festival se může pochlubit návštěvností překračující hranici 100 tisíc lidí. O to, aby po dobu tohoto svátku kultury zůstaly kulturní i ulice a náměstí, se starají mimo jiné Technické služby Zlín. Každoročně instalují desítky dočasných odpadových nádob a všechny jsou vyprazdňovány v kratších intervalech. Novinkou letošního roku je pak zřízení 40 stanovišť na tříděný odpad.

Vše, co je potřeba zajistit a připravit, řeší Technické služby Zlín s pořadateli festivalu před každým ročníkem. Na jednáních se především specifikují požadavky na rozsah pravidelných úklidů v rámci akcí festivalu i samotného centra města, kde většina akcí probíhá.

„To se týká jak vývozu odpadků z odpadkových košů, tak z nádob, které budou umístěny navíc v rámci festivalu. Kromě běžně umísťovaných nádob na komunální odpad bude letos novinkou také 40 stanovišť pro třídění odpadů podle komodit – papír, plast, kovové obaly. Půjde o nádoby o objemu 120 litrů s barevným a textovým rozlišením sbíraného odpadu a také s logem festivalu,“ popisuje vedoucí provozu Technických služeb Zlín Jiří Balajka.

Jak už bylo zmíněno, v rámci festivalu bude centru města rozmístěno 65 přenosných odpadkových košů, které tak doplňují zhruba stovku stávajících pevných mobiliářových košů. Tyto koše jsou během festivalu vyváženy minimálně třikrát denně, což představuje navýšení proti běžnému vývozu o sto procent a vyžaduje si samostatné vozidlo a pracovníka pro tuto činnost. Navíc bude probíhat oddělený svoz papíru, plastu a kovů ze 40 stanovišť tříděných odpadů rozmístěných pouze pro festival.

„Zde je předpoklad vývozu jednou denně, ale reálnost předpokladu si teprve ověříme vzhledem k tomu, že se jedná o novinku,“ dodal Jiří Balajka.

Dále je v centru města umístěno 11 velkoobjemových nádob o obsahu 1 100 litrů, do kterých přímo pracovníci organizátora festivalu ukládají odpad vzniklý v přímé souvislosti s akcemi festivalu. Tyto nádoby jsou vyváženy denně po celou dobu konání festivalu. V průběhu festivalu také mimo pravidelné úklidy, vývozy odpadků a další služby probíhá řada jednorázových úklidů dle pořádaných akcí, mezi něž lze zařadit například festivalový maraton, koncerty a podobně.

Kromě toho se před zahájením akce řeší rozsahy záborů jednotlivých veřejných parkovišť s vymezením parkování pro vozidla festivalu, upravují se otvírací doby veřejných WC podle plánovaných akcí v rámci programu a následně v průběhu festivalu jsou jednotlivé činnosti průběžně plněny, případně se upravuje rozsah dle aktuálních požadavků a situace. Náklady spojené s realizací všech činností v rámci festivalu se proto pohybují kolem 500 tisíc korun.

 

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x