Opravy teplovodu ve zlínské části Obeciny spějí ke konci

ZLÍN - Modernizací venkovních páteřních rozvodů právě vrcholí rozsáhlá investice městské společnosti Teplo Zlín ve zlínské části Obeciny. Server Zlin.cz o tom informoval Lukáš Fabián z tiskového oddělení zlínské radnice.

V minulém roce byl nahrazen starý čtyřtrubní systém efektivnějším dvoutrubním a v 64 bytových domech byly instalovány nové předávací stanice. Jejich obyvatelé tak mohou efektivněji hospodařit s dodávkami tepla. Nynější práce na páteřních rozvodech mají zajistit, aby spolehlivost centrálního zásobování teplem byla i nadále stoprocentní. Práce ale komplikuje v minulosti živelně vysazovaná zeleň, která na některých místech způsobila havarijní stav rozvodů.

Potrubí venkovních páteřních rozvodů je umístěno v betonových korytech. Ta jsou uzavřena deskou ze stejného materiálu a vše je zasypáno zeminou. Hloubka uložení se pohybuje od 30 cm do jednoho metru, podle situace a výskytu dalších inženýrských sítí. Během stavebních prací bylo zjištěno, že na několika místech jsou betonové obálky porušeny kořeny stromů. Dovnitř proniká voda způsobující korozi potrubí. „Takový stav samozřejmě může zapříčinit havárii a následné omezení dodávek teplé vody a v zimním období i tepla,“ vysvětlila technická náměstkyně společnosti Teplo Zlín Jana Uchytilová.

Celý problém je způsoben tím, že v minulosti nebyla respektována ochranná pásma tepelných rozvodů. Jen v lokalitě Obeciny je v bezprostřední blízkosti páteřních rozvodů 49 vzrostlých stromů. „Tím, že jsme značnou část trasy odkryli, jsme mohli vyhodnotit skutečný vliv vzrostlých stromů na uložení rozvodů. Po pečlivém zvážení se nám podařilo zachránit 42 stromů. Přesto, že jsou v ochranném pásmu, riziko poškození rozvodů je u nich velmi malé,“ doplnila Jana Uchytilová. K zemi tak nakonec muselo jít pouze sedm stromů, u nichž vzhledem k již způsobeným škodám na zařízení centrálního zásobování teplem ani jiná varianta v úvahu nepřicházela.

Kromě toho se společnost Teplo Zlín bude v rámci terénních úprav po výkopových pracích podílet i na výsadbě. Kromě zatravnění připadá po konzultacích s odborem městské zeleně v úvahu například výsadba keřů, které mohou vhodně doplnit okolní zeleň, a zároveň nebude do budoucna ohrožovat současnou vysokou úroveň spolehlivosti centrálního zásobování teplem ve městě, jehož komfortu využívá na 16 000 zlínských domácností.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x