Největší stavební akcí na krajských silnicích bude oprava vozovky z Bystřice pod Hostýnem

BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) podepsalo se zhotovitelem, který zvítězil v obchodní soutěži, smlouvu o dílo na rekonstrukci silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice s Olomouckým krajem do Bystřice pod Hostýnem. Jde o největší stavební akci na rekonstrukci krajské silniční sítě zahajovanou v letošním roce, cena činí 139 milionů korun, server Zlin.cz o tom za ŘSZK informoval Vojtěch Cekota.

Předmětem díla je stavební úprava silnic II/438 a II/150 v úseku od hranice Zlínského a Olomouckého kraje po křižovatku silnic II/150 a II/438 (ulice Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka řešeného úseku je 6 495 metrů. Stavba je rozdělena na šest samostatných úseků.

Začátek úseku číslo 1 je situován do místa hranice obou krajů u svislé dopravní značky „Zlínský kraj“, konec úseku je na začátku obce Vítonice v místě svislé dopravní značky „Začátek obce“. Délka tohoto úseku je 936 metrů.

Předmětem stavby v úseku číslo 2 je stavební úprava silnice II/438 v průjezdním úseku obce Vítonice v celkové délce 843 metrů spočívající v obnově obrusné a ložné vrstvy včetně případných lokálních sanací dalších živičných vrstev.

Začátek úseku číslo 3 je na konci obce Vítonice, konec úseku je situován do místa cca 40 metrů před okružní křižovatkou před Bystřicí pod Hostýnem. Délka úseku je 3 594 metrů.

Úsek číslo 4 začíná cca 100 metrů za okružní křižovatkou před Bystřicí pod Hostýnem, konec úseku se nachází na začátku města Bystřice pod Hostýnem. Jde o úsek dlouhý 513 metrů.

Úsek číslo 5 začíná na začátku města Bystřice pod Hostýnem a končí před křižovatku se silnicí II/437 (ulice Lipnická) v Bystřici pod Hostýnem. Délka úseku je 400 metrů.

Začátek úseku číslo 6 je situován před křižovatku se silnicí II/437 (ulice Lipnická), konec úseku se nachází v křižovatce silnic II/150 a II/438 (ulice Pod Platany) v Bystřici pod Hostýnem. Celková délka úseku je 209 metrů.

Smluvní cena za tuto zakázku činí 139,085 milionu korun včetně DPH. „Je předpoklad, že na financování stavby budou využity dotace z evropských fondů v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Stavební práce budou zahájeny v červnu 2019 realizaci úseků číslo 2, 4, 5 a 6, celá stavba by pak měla být ukončena v listopadu 2020,“ upřesnil Cekota.

Stavební práce včetně pokládky obrusné vrstvy (s výjimkou úseků č. 4, 5 a 6) budou probíhat za částečné uzavírky silnice po polovinách se zachováním provozu pro osobní automobily, autobusy, vozidla do 7,5 tuny, dopravní obsluhu a vozidla IZS. Doprava pro vozidla nad 7,5 tuny bude vedena po objízdné trase. Pokládka obrusné vrstvy v úseku č. 4, 5 a 6 se uskuteční za úplné uzavírky silnice II/150. Po dobu úplné uzavírky bude veškerá doprava vedena po objízdné trase.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x