Kormorán napáchal na rybách více než čtvrtmilionovou škodu

ZLÍNSKÝ KRAJ - Kraj proplatí škodu způsobenou kormoránem na rybách. Jedná se o částku přesahující čtvrt milionu korun, serveru Zin.cz to uvedl Jan Vandík z tiskového oddělení krajského úřadu.

Náhrada škody, kterou způsobil kormorán velký na rybách v rybnících u Choryně, vyplatí krajský úřad žadateli, jímž je soukromé rybářství. Výše škody dosáhla 264 262 korun.

Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji zvláště chráněnými živočichy se proplácejí na základě zákona. Zdrojem financí je státní rozpočet a náhrada se poškozeným zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje.

„Většinou jde o škody způsobené vlkem, medvědem, bobrem, vydrou či právě kormoránem,“ přiblížila radní Zlínského kraje pro životní prostředí a zemědělství Margit Balaštíková.
Například za celý loňský rok bylo takto proplaceno celkem 649 990 korun, z toho za škody způsobené vydrou 265 322 korun, bobrem 184 523 korun, medvědem 170 345 korun a vlkem 29 800 korun.

Žadatel o náhradu škody musí svoji žádost podat na krajský úřad do deseti dnů od zjištění vzniklé škody společně se stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody, kterým je obec s rozšířenou působností. V případě, že ke škodě došlo na území chráněné krajinné oblasti, je orgánem ochrany přírody příslušným k šetření Agentura ochrany přírody a krajiny. Pokud byla škoda způsobena na zvířatech, musí současně dodat i protokol o ohledání veterinárním lékařem.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x