Havlův posudek stavu nemocničních budov považuje nemocnice za neseriózní, kraj zvažuje podání žaloby

ZLÍN - Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně se důrazně ohrazuje proti nedávno zveřejněnému materiálu Zdeňka Havla, ve kterém posuzoval stavebně-technický stav budov 23, 24, 25, 26 v areálu zlínské nemocnice. Informoval o tom PR specialista Nemocnic Zlínského kraje Zdeněk Dvořák.

Podle vedení nemocnice Zdeněk Havel podává v uvedeném posudku řadu zcela zavádějících informací. Za značný, nejen profesní problém považuje zlínská nemocnice i fakt, že Havel se pohyboval po budovách a prováděl průzkum, aniž by to majiteli, tedy zlínské nemocnici, oznámil a požádal o povolení. Nevyžádal si ani dokumentaci k posuzovaným budovám.
„S velkým překvapením jsme se dozvěděli, že po několika budovách zlínské nemocnice se pohyboval údajný expert a posuzoval jejich stav včetně statiky. Považujeme tento způsob jednání za velmi neetický a profesně nesprávný. Výsledky tomuto jednání zcela odpovídají. Zdeněk Havel nemohl posouzení provést dobře, protože si nevyžádal patřičné dokumenty k budovám a neměl ani povolení provést potřebná diagnostická šetření a další důležité odborné úkony. Přitom, pokud by nás kontaktoval, mohli jsme mu poskytnout i posudky znalců na nejrizikovější budovy v areálu,“ upozornil Radomír Maráček, předseda představenstva nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské nemocnice T. Bati.

Zdeněk Havel ve svém posudku například uvádí, že budovy 23, 24, 25 a 26 jsou staticky vyhovující. Proč vybral ke svému posouzení právě tyto budovy z několika desítek, které se v areálu nemocnice nacházejí a z nichž 18 je určeno k demolici, není jasné. Za zcela chybné lze označit i jeho konstatování, že „celková úspora investičních nákladů na využití a rekonstrukci budov areálu stávající nemocnice se bude pohybovat v rozsahu cca 25 % ceny novostavby,“ protože do své kalkulace vůbec nezahrnul náklady na demolice, výstavbu nových potřebných objektů, nákladná protihluková opatření po dobu výstavby, rekonstrukci inženýrských sítí a další významné položky. „Dle mého názoru pan Havel žádné posouzení budov v nemocnici ve skutečnosti neprovedl. Pokud by měl například seriózně posoudit statiku stropních konstrukcí, musel by odstranit omítku a poté pracovat se speciálním kladívkem, laicky řečeno do stropu bušit. Nedokážu si představit, že by toto udělal a nikdo si toho nevšiml. Nutné je mít i statické výpočty, projekt armatury a další dokumenty, a ty si od nás nevyžádal,“ konstatoval Martin Nedbálek, vedoucí oddělení správy budov ve zlínské nemocnici.

Zřizovatel nemocnice, Zlínský kraj, chystá nyní podnět k České komoře autorizovaných inženýrů a techniků na Zdeňka Havla k prošetření jeho činnosti ve zlínské nemocnici. Zároveň zvažuje podání trestního oznámení pro trestný čin poškození cizích práv. Zdeněk Havel podle vedení kraje svým expertním posouzením budov v areálu Krajské nemocnice T. Bati uvedl v omyl zastupitele Zlínského kraje. „Jsme přesvědčeni, že se jedná o úmysl uvést zastupitele v omyl před pondělním hlasováním zastupitelstva,“ shrnul závěry právního oddělení kraje hejtman Jiří Čunek.

O příštím osudu zlínské nemocnice bude rozhodovat v pondělí 17. června krajské zastupitelstvo. Pokud schválí investiční návrh na výstavbu nové, ta vznikne do šesti let v Malenovicích. Druhou variantou zůstává časově i finančně náročnější rekonstrukce současného areálu. „Nejen veřejnost, ale i naši zaměstnanci očekávají rozhodnutí zastupitelů s velkým napětím. A mohu potvrdit, že se zájem o výstavbu nové nemocnice s blížícím se termínem hlasování u nich zvyšuje,“ prohlásil Radomír Maráček.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x