Silničáři budou na Valašskokloboucku stabilizovat část silnice ohrožené sesuvem

VALAŠSKÉ KLOBOUKY - Stabilitu silničního tělesa mezi Valašskými Klobouky-Mirošovem a Vlachovou Lhotou ohrožuje v krátkém úseku sesuv. Silničáři se brzy pustí do oprav, serveru Zlin.cz to za Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) uvedl Vojtěch Cekota.

Ředitelství silnic Zlínského kraje připravilo v kritickém místě výstavbu pilotové stěny a rekonstrukci narušeného úseku silnice. Během prázdnin zde bude platit úplná uzavírka pro veškerý provoz.

„Předmětem díla je stabilizace silničního tělesa včetně nezpevněné krajnice silnice III/4942 mezi obcemi Valašské Klobouky-Mirošov a Vlachova Lhota. Řešení spočívá v podchycení hrany svahu pilotovou opěrnou zdí se ztužujícím železobetonovým trámcem, navazujícím na stávající opěrnou zeď. Opěrná zeď je navržena z 27 ks železobetonových vrtaných pilot o délce 9,5 metru se ztužujícím železobetonovým trámcem. Délka opěrné zdi je 40 metrů. Na železobetonovém trámci bude umístěno mostní svodidlo o délce 48 metrů. Rekonstrukce silnice bude provedena do poloviny šířky komunikace výměnou celé konstrukce vozovky, včetně sanace pláně. Odfrézování a znovupoložení nových asfaltových vrstev vozovky bude provedeno na celou šířku vozovky v celkové délce 47 metrů. Součástí stavby bude odvodnění novou uliční vpustí v podélném žlabu a odvedení povrchových vod ze sběrné šachty do vsakovací jímky,“ upřesnil Cekota

Smluvní cena za tuto zakázku činí 6,168 milionu korun včetně DPH. Silniční stavba bude financována Zlínským krajem prostřednictvím ŘSZK. Stavební práce budou zahájeny 1. července a ukončeny do konce září.

Během července a srpna si práce vyžádají úplnou uzavírku silnice. Objízdná trasa povede z Mirošova do Valašských Klobouk, přes Křekov, Vlachovice do Vlachovy Lhoty a opačně. V měsíci září bude stavba dokončována za částečné uzavírky, střídavý provoz vozidel jedním jízdním pruhem bude řízen světelnou signalizací.

 

×

Přehled denních zpráv na Váš e-mail

Odebírat novinky
x